2.1 Temeiul legal in baza caruia sunt colectate date cu caracter personal ale clientilor/cumparatorilor de pe platforma naturalhysteria.ro este reprezentat de incheierea unui contract de vanzare cumparare produse si/sau servicii, materializat prin formularul de comanda ce se completeaza in vederea achizitionarii unor produse si/sau servicii oferite in cadrul magazinului virtual naturalhysteria.ro.

2.2 Colectarea, stocarea, prelucrarea si utilizarea datelor cu caracter personal ale clientilor/cumparatorilor care utilizeaza magazinul online naturalhysteria.ro, se face de catre SC Histeria World SRL exclusiv in scopurile declarate, acestea fiind: inregistrarea, plasarea, gestionarea, prelucrarea si onorarea comenzilor, livrarea si/sau returnarea produselor, solutionarea eventualelor litigii aparute intre vanzator, cumparator si terte persoane implicate in derularea contractului de vanzare cumparare si informarea cumparatorului cu privire la unele activitati de marketing.

2.3 SC Histeria World SRL se obliga, in conformitate cu legislatia incidenta, sa administreze si sa gestioneze datele cu caracter personal ale clientilor sai in conditii de siguranta si exclusiv in scopurile declarate. 

2.4 Conform legislatiei aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, clientul / cumparatorul are dreptul sa intervina asupra datelor sale aflate in gestiunea SC Histeria World SRL, sa solicite modificarea lor sau sa le modifice personal, sa solicite stergerea partiala sau totala a acestor date. In acet scop, persoanele interesate se pot adresa SC Histeria World SRL in scris, in format electronic la adresa contact@naturalhysteria.ro. In cazul in care clientul / cumparatorul considera in mod justificat ca i-au fost incalcate aceste drepturi, se poate adresa instantei competente din raza localitatii Oradea in care SC Histeria World SRL isi are sediul, conform Codului de Procedura Civila.

2.5 Toate datele si informatiile considerate sensibile ale cardului de debit/credit al cumparatorului (cod pin, cod CCV, numar card, identitatea titularului) nu sunt si nu vor putea fi accesate in nicio situatie de catre SC Histeria World SRL. De asemenea, aceste date nu vor fi stocate de catre SC Histeria World SRL, pe serverele sale personale, ci doar de catre institutia/operatorul de autorizare a tranzactiei online ori a unei alte entitati autorizate in acest sens sa presteze astfel de servicii de stocare si procesare a datelor de identificare ale cardului, despre a carei identitate cumparatorul va fi informat in toate cazurile si anterior introducerii si transmiterii datelor pentru finalizarea operatiunii de plata. In prezent, entitatea autorizata in acest scop sa presteze servicii de prelucrare si stocare a datelor de card si agreata de catre SC Histeria World SRL, este – Libra Internet Bank, cu sediul în Clădirea Phoenix Tower, Șos. Calea Vitan, Nr.6-6A, Sector 3, București, România, contact telefonic: call center: 0212088088, sau urgențe card: 0212026999.

2.6 SC Histeria World SRL, precum si imputernicitii acesteia, se vor asigura pe tot parcursul desfasurarii relatiei contractuale, in acord cu prevederile prezentelor ,,Termeni si conditii” sa pastreze conversatiile purtate intre aceasta si cumparator in conditii corespunzatoare de siguranta, securitate si confidentialitate. Dezvaluirea oricaror informatii furnizate de catre cumparator prin intermediul site-ului naturalhysteria.ro catre terte persoane se va putea realiza in mod corespunzator numai in temeiul unei manifestari de vointa din partea cumparatorului.

2.7 Dezvaluirea, furnizarea si transmiterea voluntara de catre vizitator/cumparator a unor informatii si/sau imagini, materiale, secrete comerciale, tehnici, sugestii, recomandari, know-how-uri, idei sau concepte prin intermediul site-ului confera administratorului drept de acces nelimitat, nerestrictionat si deplin asupra acestora, iar vanzatorul le va putea folosi, modifica, utiliza, distribui sau reproduce fara a fi tinut sa ofere in schimb prestatii materiale sau despagubiri si fara a fi necesar acordul prealabil al cumparatorului in acest sens.

2.8 Cumparatorul este de acord ca SC Histeria World SRL sa foloseasca anumite date care ar putea avea un caracter personal in vederea efectuarii unor studii si/sau cercetari de piata individuale, sondaje de opinie, cereri de feedback si altele asemenea, sub rezerva confidentialitatii informatiilor colectate. Informatiile colectate in urma efectuarii unor cercetari si/sau studii de piata nu vor fi distribuite catre terte persoane si nu vor fi utilizate in alte scopuri publicitare, ci strict in scop educational in vederea imbunatatirii experientei generale a cumparatorilor produselor si/sau serviciilor oferite. Raspunsurile furnizate si inregistrarile colectate nu vor fi asociate cu identitatea persoanei sau cu alte elemente care ar putea sa conduca la identificarea acesteia.