1. PROTEJAREA PROPRIETATII INTELECTUALE

3.1. Site-ul naturalhysteria.ro, impreuna cu domeniul si tot continutul acestuia reprezinta proprietatea deplina si exclusiva a SC Histeria World SRL, incluzand si toate subdomeniile acestuia.

3.2. Continutul site-ului reprezinta proprietatea deplina si exclusiva a SC Histeria World SRL si a colaboratorilor sai. Prin continut se va intelege: fotografii, paragrafe sau bucati de text, descrieri, imagini grafice sau vectoriale, teme personalizate sau preinstalate, plugin-uri, extensii instalate, sunete, inregistrari, continut multimedia, respectiv continut audio sau grafic personalizat, logo-uri, bannere, simboluri de natura comerciala, imagini statice (JPG, JPEG, PNG) sau dinamice (GIF, MPEG, MP4, AVI), texte si altele asemenea, enumerarea nefiind limitativa, care sunt utilizate si afisate pe site-ul naturalhysteria.ro.

3.3. Orice fapta constand in copiere, alterare, expunere, descărcare, încărcare, partajare, stocare, transferare parțială ori integrală, eliminarea, editarea ori prelucrarea în orice alt mod chiar neintentionata, neautorizata a continutului site-ului naturalhysteria.ro fara a obtine in prealabil acordul expres si in scris al SC Histeria World SRL, este de natura sa atraga dupa caz, raspunderea sub toate formele sale a autorului si/sau coautorilor faptei, inclusiv imputarea de daune interese pentru prejudiciile efectiv suferite de catre SC Histeria World SRL, dar si pentru beneficiul nerealizat ce ar fi fost posibil ca realizare daca oricare dintre actiunile neautorizate enumerate mai sus nu s-ar fi efectuat.

3.4. Vizitatorului site-ului, cumparatorului si oricarei alte terte persoane ii este strict interzisa participarea in orice fel in ceea ce priveste activitatea de copiere, alterare, prelucrare, expunere, descarcare, incarcare, partajare, stocare, transferare partiala ori integrala a „continutului” site-ului naturalhysteria.ro catre terte persoane in orice alt context decat cel inteles, prevazut si conditionat in mod expres de catre S.C. Histeria World S.R.L.

3.5 Eliminarea, alterarea, editarea ori prelucrarea in orice alt mod a elementelor care certifica sau care servesc la stabilirea dreptului de autor in favoarea SC Histeria World SRL, este strict interzisa si sanctionata de legislatia in vigoare. Orice manifestare de vointa in sensul utilizarii in orice fel a elementelor existente, incarcate ori afisate pe server-ul naturalhysteria.ro de catre o alta persoana in afara SC Histeria World SRL si a imputernicitilor sai trebuie sa obtina in prealabil si in mod expres acordul scris al administratorului.

3.6 Fac exceptie de la aceasta regula elementele expres selectionate de catre administrator si cele care pot fi distribuite (partajate) prin functia „Share” direct de pe site-ul naturalhysteria.ro. In aceleasi conditii, elementele existente pe site pot fi utilizate numai in scopuri exclusiv personale, cu conditia esentiala ca aceste scopuri sa nu aiba sub nicio forma un caracter de natura comerciala, iar prin actiune intreprinse sa nu se incalce prevederile stabilite in prezentele ,,Termeni si conditii”.

3.7 Orice element, parte integranta a continutului site-ului la care vizitatorul/cumparatorul are si/sau obtine acces pe orice cale, se afla numaidecat sub incidenta prezentelor ,,Termeni și conditii”, cu exceptia cazului in care „continutul” sau anumite parti din acesta nu este insotit de alte politici, acorduri ori conventii stabilite in mod expres de catre SC Histeria World SRL.

3.8 Intreg continutul afisat privind produsele, preturile si descrierile aferente acestora nu constituie in niciun caz o obligatie contractuala din partea SC Histeria World SRL sau a reprezentantilor ori imputernicitilor acesteia, iar aceasta nu poate fi tinuta raspunzatoare in niciun caz pentru eventualele prejudicii cauzate utilizatorilor / cumparatorilor.

3.9 Utilizarea și accesarea continutului site-ului naturalhysteria.ro in alte scopuri decat cele prevazute in prezentele ,,Termeni si conditii” sunt strict interzise, sub sanctiunea antrenarii oricarei forme de raspundere incidente si fata de toate persoanele implicate.