BINE ATI VENIT!

Site-ul ,,Natural Hysteria” este un magazin virtul sau online de produse si servicii gazduit la adresa: https://naturalhysteria.ro.

Magazinul virtual naturalhysteria.ro este administrat de SC Histeria World  SRL care are calitatea de persoană juridică română denumită în continuare „administrator”, cu sediul social în mun. Oradea, str. Târnavelor nr. 12, bl. AN6, ap. 32, jud. Bihor, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Bihor având număr de ordine în Registrul Comerțului J5/824/2003, cod unic de înregistrare fiscală RO15553211 din data de 09.05.2019, identificator unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J5/824/2003, nr. tel. +40 724 249 559, contact: contact@naturalhysteria.ro, avand punctul de lucru in localitatea Santandrei, str Zorilor, nr 61, judetul Bihor.

Intreaga echipă își dedică munca în scopul satisfacerii cerințelor cumpăratorilor. Depunem eforturi susținute în fiecare zi pentru îmbunătațirea calității serviciilor și produselor pe care le punem la dispoziția cumpărătorilor. Orice persoană poate vizita magazinul naturalhysteria.ro. Cei care doresc sa dobândeasca și calitatea de cumpărător în magazinul naturalhysteria.ro, trebuie să citească, să accepte și să respecte ,,Termenii si conditiile” magazinului. 

SC Histeria World SRL își rezervă în totalitate dreptul de a gestiona, prelucra, modifica și actualiza în mod constant și unilateral oricând este necesar și fără vreo notificare prealabilă prezentele ,,Termeni și condiții”, precum și orice alte acte, acorduri sau convenții în ceea ce privește modul de utilizare și funcționare a site-ului naturalhysteria.ro. Pentru facilitarea parcurgerii textelor, modificările aduse în conținutul prezentelor ,,Termeni și condiții” vor apărea cu font de culoare diferită, timp de 90 de zile de la modificare.

Prezentele  ,,Termeni și condiții” sunt opozabile și își produc toate efectele numai de la momentul afisării acestora pe site-ul naturalhysteria.ro. Recomandăm tuturor vizitatorilor / cumpărătorilor de pe site-ul naturalhysteria.ro să consulte prezentele ,,Termeni și condiții” înainte de efectuarea oricărei acțiuni și/sau inacțiuni pentru a nu intra în conflict cu noile reglementari în vigoare. Desigur, în cazul modificărilor privind aspecte deosebit de importante precum: caracteristicile produselor, datele noastre de contact, prețul produselor, prețul serviciilor de transport, modalitățile de plată și livrare, drepturile consumatorilor în general, dar și cele specifice și mecanismele de soluționare a litigiilor, vor fi afișate / comunicate în timp și spațiu util, fără să aducă vreo atingere intereselor consumatorilor.

Vă mulțumim!

 

STRUCTURA SECȚIUNII ,,TERMENI ȘI CONDIȚII”

 1. Definitii si explicatii
 2. Politica de vanzare si functionare a magazinului online
 3. Dreptul de retragere si returnarea produselor
 4. Exercitarea dreptului de retragere
 5. Dreptul de returnare
 6. Modalitati de facturare si plata
 7. Aspecte legate de livrarea produselor
 8. Comunicarile comerciale
 9. Garantii
 10. Forta majora
 11. Solutionarea litigiilor. Modalitati de comunicare

 

 1. DEFINITII SI EXPLICATII

 

 1. Adiministrator / vânzător S.C. HISTERIA WORLD S.R.L., în calitate de persoană juridică română denumită în continuare„Natural Hysteria”,cu sediul social în mun. Oradea, str. Târnavelor nr. 12, bl. AN6, ap. 32, jud. Bihor, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Bihor având număr de ordine în Registrul Comerțului J5/824/2003, cod unic de înregistrare fiscală RO15553211 din data de 09.05.2019, identificator unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J5/824/2003, nr. tel. +40 725839894, contact: contact@naturalhysteria.ro, care se ocupa de intretinerea si gestionarea magazinului virtual/site-ului naturalhysteria.ro, precum si de punerea in vanzare a produselor si serviciilor oferite cumparatorilor. 
 2. Comandăsau plasarea unei comenziAngajament din partea consumatorului / cumparatorului că intenționează să cumpere produsele sau serviciile selectate din magazinul online naturalhysteria, pentru care se angajează să achite contravaloarea afișată pe site, cunoscută integral înainte de luarea angajamentului din partea consumatorului / cumparatorului. Acest fapt dă naștere unor obligații reciproce și interdependente, între consumator / cumparator și HISTERIA WORLD S.R.L. în calitate de vânzător, convenție ce intervine ca formă de manifestare a intenției de a încheia un contract de vânzare-cumpărare valabil.
 3. Comunicări comercialeReprezintă orice tip de notificare, anunț sau mesaj transmis consumatorului / cumpărătorului constând de regulă în: e-mail-uri, sms-uri, convorbiri telefonice în timp real, mesaje audio preînregistrate, bannere, afișe, notificări de tip push pe diferite dispozitive electronice și altele asemenea ce conțin și cuprind informații personalizate, tematice sau promoționale cu privire la produsele și serviciile oferite spre vânzare de către HISTERIA WORLD S.R.L.
 4. Consimtamant liber exprimat –Presupune manifestarea neechivocă a acordului de voință al cumpărătorului în sensul de a încheia un contract de vânzare – cumpărare perfect valabil. Prin completarea datelor cu caracter personal solicitate în ceea ce privește livrarea și datele de contact în câmpurile speciale disponibile în secțiunea „Comandă” și prin accesarea butonului „Trimite”, Cumpărătorul este de acord că această acțiune reprezintă momentul efectiv în care care se realizează acordul său de voință în vederea încheierii contractului, totodata cumparatorul se angajeaza la plata produselor sau serviciilor selectate.
 5. Consumator / cumparator / client – orice persoana fizica sau juridica, entitate, asociatie ori organizatie, constituite potrivit legii, care plaseaza cel putin o comanda prin intermediul site-ului naturalhysteria.ro sau beneficieaza de serviciile oferite prin intermediul platformei online/magazinului virtual naturalhysteria.ro.
 6. Cont – Zonă virtuală rezervată in cadrul magazinului online naturalhysteria.ro formata dintr-un nume si prenume, adresa de e-mail, adresa de livrare, numar de telefon si o parolă. Aceste date prestabilite în format electronic ce sunt furnizate în mod voluntar de către cumpărător sunt colectate, procesate și înregistrate corespunzător în baza de date securizată a HISTERIA WORLD S.R.L. Pe parcursul înregistrării contului de utilizator, cumpărătorul este pe deplin responsabil și se va asigura în tot acest timp că toate informațiile introduse în câmpurile speciale disponibile în panoul de înregistrare sunt corecte, complete, actualizate, după caz rectificate și că acestea nu contravin în niciun caz ordinii publice și bunelor moravuri. În cazul în care astfel de date au fost introduse din culpă în baza de date a HISTERIA WORLD S.R.L. și nu pot fi remediate sau corectate în mod direct de către cumpărător, acesta din urmă se obligă să aducă de îndată la cunoștință acest aspect administratorului în vederea rectificării, sub sancțiunea suspendării și/sau restricționării temporare sau definitive a contului de utilizator și chiar și a accesului în magazinul naturalhysteria.ro. care îi permit transmiterea comenzii si care contine informatii despre consumator / cumparator si istoricul cumparaturilor din magazinul online naturalhysteria.ro. Utilizatorul este responsabil si se va asigura ca toate informatiile introduse la crearea contului sunt corecte, complete si actualizate in cadrul magazinului online naturalhysteria.ro. Recomandam ca o persoana să își creeze un singur Cont;
 7. Contract la distanţă – orice contract încheiat între profesionist / vanzator şi consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului / vanzatorului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;
 8. Contract de prestări de servicii – orice contract, altul decât un contract de vânzare, în temeiul căruia profesionistul prestează sau se angajează să presteze un serviciu consumatorului, iar acesta plăteşte sau se angajează să plătească preţul acestuia;
 9. Contract de vânzare – orice contract în temeiul căruia profesionistul/vanzatorul transferă sau se angajează să transfere proprietatea asupra unor produse sau servicii către consumator, iar consumatorul plăteşte sau se angajează să plătească preţul acestora, inclusiv orice contract care are drept obiect atât produse, cât şi servicii;
 10. Conţinut digital – acele date care sunt produse şi livrate în formă digitală;
 11. Coșul de cumpărăturiZonă virtuală in cadrul magazinului online naturalhysteria.ro în care consumatorul / cumparatorul poate adăuga produse și/sau servicii pe care doreste să le achizitioneze imediat sau la un moment ulterior; după adăugarea produselor sau serviciilor în coșul de cumpărături, în partea de sus a paginii apare notificarea că ,,Articolele din coș nu sunt rezervate până la finalizarea comenzii”. Consumatorul / cumparatorul va primi și un e-mail de informare despre starea nefinalizată a comenzii, respectiv starea coșului de cumpărături.
 12. FavoriteSecțiune disponibilă în mod gratuit pe site de la momentul configurării contului de utilizator care îi permite consumatorului / cumpărătorului să își creeze ulterior „Liste de dorințe” în care să includă unul sau mai multe produse și/sau servicii disponibile pe site-ul naturalhysteria.ro pe care și-ar dori sau ar intenționa în viitorul apropiat să le achiziționeze. Secțiunea disponibilă pe site-ul naturalhysteria.ro denumită în continuare „Favorite” nu incumbă niciun fel de obligații în sarcina cumpărătorului, ci reprezintă pentru acesta doar o modalitate efectivă prin care să poată accesa și/sau vizualiza starea efectivă a produselor adăugate în „Lista de dorințe” având posibilitatea ca ulterior, când dorește să le achiziționeze, să le adauge în „Coșul de cumpărături”. În aceleași condiții, plasarea produselor de pe site-ul naturalhysteria.ro în ,,Listele de dorințe” personalizate și afișate în secțiunea „Favorite” / „Contul meu” nu incumbă niciun fel de obligații în sarcina Administratorului/Vânzătorului și nu garantează în niciun caz faptul că toate prețurile, specificațiile, caracteristicile, promoțiile și/sau reducerile, stocul și disponibilitatea produselor va rămâne neschimbată de la momentul adăugării produselor în Listele de dorințe până la achiziționarea lor concretă.
 13. Garanţie comercialăorice angajament din partea vanzatorului sau a unui producător (denumit în continuare garantul) faţă de consumator, în plus faţă de obligaţiile legale prevăzute la art. 5-14 din Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la garanţia legală de conformitate, de a rambursa preţul plătit sau de a înlocui, a repara sau a întreţine produsele în orice mod, în cazul în care acestea nu corespund specificaţiilor sau oricărei altei cerinţe din declaraţia privind garanţia sau din publicitatea relevantă disponibilă în momentul sau înaintea încheierii contractului, cerinţă care nu este legată de conformitate;
 14. Nickname – Pseudomin ales de consumatorul care își creeaza un cont in cadrul magazinului naturalhysteria.ro. Cu ajutorul nickname-ului, consumatorul / utilizatorul contului se poate autentifica in magazinul online. Consumatorul / utilizatorul poate opta pentru un astfel de pseudonim în vederea unei autentificări mai ușoare sau pentru a apărea în recenzii sub acest pseudonim în locul numelui si a prenumelui real.
 15. Produs – orice bun corporal mobil, oferit spre vanzare in cadrul magazinului virtual.
 16. Profesionist – orice persoană fizică sau juridică, publică sau privată, care acţionează în cadrul activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale în legătură cu contractele care intră sub incidenţa OUG nr 34 din 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi orice persoană care acţionează în acelaşi scop, în numele sau pe seama acesteia.
 17. Promoție / campanieorice acțiune a vânzătorului de a expune în scop comercial un număr determinat de produse și/sau servicii având un stoc limitat și pentru o perioada limitată de timp stabilită exclusiv de către vânzător. Toate campaniile organizate de administrator, respectiv HISTERIA WORLD S.R.L., se vor organiza în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.
 18. Rating / Evaluare – Constă într-o modalitate specifică de exprimare a propriului grad de satisfacție a consumatorului / cumpărătorului, ca urmare a intrării în posesie și a utilizării produselor achiziționate ori după ce consumatorul / cumpărătorula a beneficiat de serviciile prestate de vânzător. Doar cumpărătorul unui produs și/sau serviciu prestat beneficiază de dreptul de a-și evalua gradul de satisfacție cu privire la acestea și doar dacă acesta nu își exercită dreptul de retragere conform OUG 34/2014. Evaluarea (Rating-ul) se exprimă în mod liber, real, serios și necondiționat sub formă de stele, nivelul de satisfacție al  consumatorului / cumpărătorului sau calitatea produsului și/sau serviciului fiind calculat în mod automat printr-un punctaj de la o stea până la cinci stele. O stea reprezintă un nivel scăzut de satisfacție față de produsul livrat ori serviciul prestat, iar cinci stele reprezintă un nivel ridicat de satisfacție față de produsul livrat ori serviciul prestat. Gradul de satisfacție va fi asociat în mod automat și în toate cazurile recenziei scrise și publicate de către de consumator / cumpărător asupra produsului sau serviciului respectiv. Administratorul nu are dreptul să editeze sau să modifice în orice fel evaluarea consumatorului / cumpărătorului, dar își rezervă dreptul în continuare să o șteargă definitiv de pe site, după o notificare prealabilă adresată consumatorului / cumpărătorului dacă aceasta:
  nu corespunde realității,
  este în mod vădit formulată cu rea-credință pentru a induce în eroare potențialii cumpărători,
  evaluarea nu poate fi asociată unei comenzi datorită faptului că nu există legătură de cauzalitate între evaluarea scrisă și comanda efectuată de evaluator,
  evaluarea scrisă nu are nicio legătură cu produsul achiziționat sau evaluatorul nu a achiziționat produsele sau serviciile de pe site.
 19. Suport durabil – orice instrument care permite consumatorului sau vanzatorului să stocheze informaţii care îi sunt adresate personal, într-un mod accesibil pentru referinţe ulterioare pentru o perioadă de timp adecvată, în vederea informării, şi care permite reproducerea neschimbată a informaţiilor stocate;
 20. Transferul dreptului de proprietate–Transferul dreptului de proprietate operează de la momentul  încheierii contractului de vânzare-cumpărare, chiar dacă bunul nu a fost predat ori prețul nu a fost plătit încă, conform dispozițiilor art. 1674 Cod civil.

 

2. POLITICA DE VANZARE SI FUNCTIONARE A MAGAZINULUI ONLINE

2.1. Prin intermediul website-ului naturalhysteria.ro, consumatorul / cumparatorul are posibilitatea de a efectua una sau mai multe comenzi de produse si/sau servicii disponibile. Toate prețurile aferente produselor și/sau serviciilor afișate și prezentate pe site sunt exprimate în Lei (RON), după caz Euro (EUR) și includ de asemenea TVA si taxa de timbru verde, acolo unde este cazul;

2.2. Comandarea/plasarea unei comenzi necesita in mod obligatoriu acceptarea termenilor si conditiilor prezentate in cadrul site-ului, forma de comunicare propusa de vanzator (mijloace electronice), precum si acordul expres cu privire la prelucrarea si gestionarea datelor cu caracter personal de catre vanzator.

2.2.1 Orice persoana – vizitator al magazinului online, are dreptul de a refuza acceptarea termenilor si a conditiilor, precum si sa refuze acordul cu privire la prelucrarea si gestionarea datelor cu caracter personal de catre vanzator. In aceste cazuri, nu se va putea perfecta un contract de vanzare cumparare si prin urmare, nu se vor putea cumpara produse sau servicii din magazinul online. 

2.3. Pentru a efectua comanda unor produse si/sau servicii, cumparatorul va trebui sa parcurga in totalitate urmatorii pasi:

Cautarea, selectarea produselor sau serviciilor;

– Daca doreste, clientul se poate informa cu privire la descrierea, caracteristicile si modul de utilizare a produselor sau serviciilor (Informatiile se gasesc dand clic pe produs. Pentru informatii suplimentare, daca este cazul, se poate apela numarul telefonic 0725-839-894 sau prin e-mail  la contact@naturalhysteria.ro sau comenzi@naturalhysteria.ro

Adaugarea produsului/serviciului in cosul de cumparaturi;

– Ajustarea cantitatilor in cosul de cumparaturi;

– Acum clientul poate vizualiza informatiile cu privire la cantitatile selectate, pretul acestora, precum si pretul serviciilor de transport. Pretul serviciilor de transport poate sa difere in functie de firma pe care o selecteaza clientul din lista de oferte disponibile pe site-ul naturalhysteria.ro;

– Verificarea pretului total, pretul produselor si/sau a serviciilor plus pretul trasnportului selectat;

– Verificarea adresei de livrare; Aceasta apare in cazul in care clientul a mai facut cumparaturi pe site; In cazul in care doreste sa faca modificari ale adresei, o va putea face la pasul urmator, apasand butonul ,,Continua cu finalizarea comenzii”;

– Daca informatiile sunt acceptate, se poate trece la finalizarea comenzii apasand butonul ,,Continua cu finalizarea comenzii”

Finalizarea comenzii presupune completarea formularului de comanda cu datele necesare, care trebuie sa fie corecte si reale si care consta in urmatorii pasi:

– Introducerea dateor specifice ale cupoanelor de reducere, daca este cazul;

– Completarea cu nume si prenume, adresa de domiciliu si adresa de livrare daca difera de adresa de domiciliu, numar de telefon, adresa de e-mail;

– Selectarea unei modalitatii de plata; Consumatorul / cumparatorul poate alege una dintre cele 3 variante oferite de vanzator pentru efectuarea platii produselor sau serviciilor selectate; Fie alege plata online cu card bancar, fie alege plata la livrare (se numeste si plata cu ramburs) sau poate selecta  optiunea de plata cu ordin de plata;

– Inainte de plasarea comenzii, consumatorului / cumparatorului i se  solicita acceptarea termenilor si conditiilor de utilizare a siteului naturalhysteria.ro, precum si acceptarea politicii de gestionare a datelor cu caracter personal; Consumatorul / cumparatorul poate citi aceste informatii dand clic pe campul marcat cu alta culoare, intitulat ,,Termeni si conditii” si/sau ,,Politica de protejare a datelor”; Consumatorul / cumparatorul nu este obligat sa accepte termenii si condiile siteului sau politica de protejare a datelor cu caracter personal a vanzatorului; Totusi, pentru a putea face cumparaturi de produse sau servicii din magazinul online naturalhysteria.ro consumatorului / cumparatorului ii este necesar sa fie de acord cu termenii si condiile siteului si politica de protejare a datelor cu caracter personal a vanzatorului; Consumatorul / cumparatorul isi poate manifesta acceptul prin bifarea casutelor de langa textul ,,Am citit si sunt de acord cu termenii si conditiile siteului’’ si ,,Am citit si sunt de acord cu politica de gestionare si protejare a datelor cu caracter personal”;

–  Comandarea si plata produselor si/sau serviciilor; in conditiile in care consumatorul / cumparatorul este de acord cu cele de mai sus, urmeaza sa comande efectiv produsele si/sau serviciile dorite sii totodata se angajeaza sa plateasca suma de bani care i-a fost aratata in site; Comanda si angajamentul de plata se face prin apasarea butonului ,,Comanda si plateste”;

– In functie de modalitatea de plata selectata la pasul anterior se vor deschide urmatoarele ferestre:

– In cazul in care consumatorul / cumparatorul a selectat plata la livrare, va aparea o fereastra cu mesaj de multumire si confirmare a comenzii. In scurt timp consumatorul / cumparatorul va primi si un e-mail de confirmare a comenzii care va contine: numarul si data comenzii, produsele si serviciile comandate, costurile separate ale produselor si/sau serviciilor, costurile de transport, metoda de plata si costurile totale, adresa de facturare, adresa de livrare si multumiri din partea vanzatorului;

– In cazul in care consumatorul / cumparatorul a selectat plata cu card bancar, adica plata online, i se va deschide pagina de plata a procesatorului de plati online a vanzatorului, care in aceasta situatie este Libra Internet bank. Aici plata se face ca in orice alta situatie de plata online prin completarea formularului bancii.

– In cazul in care consumatorul / cumparatorul a selectat plata cu ordin de plata se va afisa un mesaj informativ, solicitarea introducerii numarului de comanda in ordinul de plata, precum si informarea ca vanzatorul va onora comanda din momentul in care primeste confirmarea de plata din partea bancii. 

2.4. Simpla actiune de adaugare a produselor in ,,cosul meu/cosul de cumparaturi”, sau introducerea incompleta a datelor in formularul de comanda nu echivaleaza in nicio situatie cu incheierea valabila a contractului de vanzare-cumparare si nici cu rezervarea acestor produse, fiind esential ca, dupa plasarea produselor in „cosul meu”, consumatorul / cumparatorul sa parcurga in acest sens toti pasii necesari pana la transmiterea intentiei de cumparare si/sau plata prin apasarea butonului ,,Comanda si plateste”. Va rugam sa verificati cu atentie datele introduse, in special numarul de telefon si adresa de e-mail, acestea fiind instrumente indispensabile pentru rezolvarea operativa a eventualelor probleme legate de comanda dumneavoastra.

2.5. Valabilitatea comenzii este confirmata printr-o notificare trimisa de vanzator catre de cumparator. Notificarea se va face in forma scrisa, in format electronic, la adresa specificata de cumparator, in cel mai scurt timp posibil de la plasarea comenzii. Aceasta notificare reprezinta si acceptul vanzatorului de a incheia un contract de vanzare cumparare cu consumatorul / cumparatorul;

2.6. Vanzatorul nu isi asuma niciun fel de raspundere pentru lipsa de operativitate a consumatorului / cumparatorului in cazul in care in intervalul de timp de la momentul adaugarii produselor disponibile in ,,Cosul meu” si pana la momentul finalizarii comenzii, produsul selectat devine intre timp ,,indisponibil” sau marcat automat cu eticheta „stoc epuizat”. Sistemul informatic scoate un produs din stoc (si il aveti rezervat) doar in momentul in care, dupa parcurgerea tuturor pasilor necesari, ati apasat butonul ,,Comanda si plateste”. 

2.7. Caracteristicile, specificatiile, starea si disponibilitatea produselor si/sau a serviciilor oferite spre vanzare pe site-ul naturalhysteria.ro vor fi afisate dupa cum urmeaza:

– “in stoc”– Vanzatorul detine mai mult de 5 bucati din produsul respectiv in stoc.

– “stoc limitat”– Vanzatorul detine mai putin de 5 bucati din produsul respectiv in stoc.

– “stoc epuizat”– Vanzatorul nu mai detine in acest moment produsul respectiv in stoc.

– “indisponibil”– Produsul sau serviciul respectiv nu poate fi comandat / achizitionat, iar data la care acestea vor fi disponibile este incerta.

2.8. In situația in care o comanda a fost finalizata de catre consumator / cumparator, iar contravaloarea produselor și/sau serviciilor a fost achitata prin mijloace de plata electronice, iar produsele si/sau serviciile respective nu mai pot fi livrate/predate deoarece acestea au devenit intre timp indisponibile, vanzatorul se obliga ca intr-o astfel de situatie sa aduca de indata la cunostinta cumparatorului, prin orice mijloace de comunicare, aceste aspecte.

– Consumatorul / cumparatorul va putea solicita returnarea integrala a contravalorii comenzii, cu exceptia taxelor si comisioanelor percepute de catre banca emitenta a cardului, in contul bancar al cumparatorului din care s-a efectuat plata. Vanzatorul se obliga sa vireze neconditionat suma platita in termen de cel mult 14 zile si doar in cazuri justificate, in termen de cel mult 30 de zile de la data la care vanzatorul a luat la cunostinta pe orice cale de imposibilitatea indeplinirii obligatiilor contractuale.

– Consumatorul / cumparatorul poate totodata opta pentru ca banii virati sa ramana in contul vanzatorului si sa ceara rezervarea serviciilor/produselor cu aceleasi caracteristici pana la momentul in care acestea vor reintra in stocul vanzatorului ori

– Consumatorul / cumparatorul poate totodata opta pentru ca banii virati sa ramana in contul vanzatorului si sa ceara inlocuirea produselor epuizate din stoc cu alte produse pe care si le doreste. In acest caz, eventualele diferente de pret vor fi reglate prin mijloacele acceptate de ambele parti.

2.9. Transferul dreptului de proprietate de la vanzator catre consumator / cumparator opereaza de la momentul incheierii contractului de vanzare cumparare insa, chiar daca bunul nu a fost inca predat sau pretul nu a fost inca platit (in cazul platilor cu ramburs), riscul pieirii sau deteriorarii produselor este asumat de catre vanzator, respectiv de catre tertii cu care acesta se afla in relatie contractuala, pana in momentul predarii efective a produselor catre cumparator. De aceea, cumparatorul va trebui sa verifice continutul coletului in momentul primirii si sa sesizeze de indata curierul si/sau vanzatorul despre eventualele probleme constatate.

2.10. In cazul existentei unor erori materiale in ceea ce priveste datele furnizate, consumatorul / cumparatorul se obliga sa le corecteze el insusi, iar daca acest lucru nu este posibil, sa anunte in acest sens administratorul / vanzatorul pentru a le putea remedia. Solicitarea se poate transmite la numarul de telefon 0725-839-894 sau prin e-mail contact@naturalhysteria.ro sau comenzi@naturalhysteria.ro);

2.11. Vanzatorul isi rezerva in continuare dreptul unilateral de a gestiona, prelucra, modifica, actualiza si anula orice comanda efectuata pe site de catre cumparator, daca aceasta este transmisa din eroare, vadit initiata cu rea-credinta si/sau daca nu exista intentia reala si serioasa a cumparatorului de a incheia contractul de vanzare-cumparare.

2.12. Orice comanda plasata pe site va putea fi amanata sau anulata in mod unilateral si neconditionat de catre vanzator, dupa o informare prealabila a cumparatorului, daca poate fi contactat, in urmatoarele cazuri prevazute limitativ:

 1. tranzactia online efectuata de catre cumparator nu a fost acceptata de procesatorul de plati agreat de catre vanzator sau aceasta a fost respinsa automat de catre banca emitenta a cardului utilizat de cumparator.
 2. datele furnizate de catre cumparator sunt vadit gresite, nereale, incomplete sau acestea incalca prevederile legale ori aduc atingere ordinii publice si bunelor moravuri. De exemplu, numarul de telefon a persoanei de contact in vederea livrarii este invalid. In aceste cazuri, niciu curier nu va putea lua legatura cu destinatarul produselor comandate, iar coletul va fi intors catre vanzator, rezultand si cheltuieli suplimentare in sarcina vanzatorului;

2.13. In cazul prevazut la pct. 4.12., consumatorul / cumparatorul va fi notificat de catre vanzator in ceea ce priveste anularea sau amanarea comenzii plasate pe site. Cade in sarcina consumatorului / cumparatorului sa efectueze corecturile sau completarile necesare in formularul de comanda. Fara acestea, comanda plasata eronat nu va putea fi onorata de vanzator.

2.14. Pe toata perioada derularii relatiei contractuale, comunicarile dintre cumparator si vanzator se vor efectua in scris si vor putea costitui mijloace de proba valabile in coditiile Codului de Procedura Civila. In cazuri speciale, pentru operativitate sau in cazul in care datele de contact prezentate de cumparator pentru comunicari scrise nu sunt corecte, comunicarile pot fi efectuate si telefonic, cu conditia existentei unui numar de telefon corect si valabil.  

2.15. Dupa trecerea unui termen de cel puțin 15 (cincisprezece) zile de la intrarea in posesia efectiva a produselor achizitionate si daca nu s-a solicitat intre timp exercitarea dreptului de retragere, consumatorului /cumparatorului i se va putea solicita din partea S.C. Histeria World S.R.L., acordarea unei evaluari scrise/recenzii („Review”) in legatura cu produsul sau serviciul achizitionat de pe site-ul naturalhysteria.ro. Consumatorul / cumparatorul nu are nicio obligatie sa ofere aceste evaluari si poate refuza fara nicio justificare solicitarea vanzatorului. Este bine de stiut ca aceste recenzii pot oferi informatii suplimentare utile celorlalti cumparatori.

2.16. Inainte de publicarea recenziei propriu-zise, cumparatorul poate alege sa isi stabileasca un pseudonim in cazul in care nu este de acord ca datele sale cu caracter personal, respectiv numele si prenumele sa fie afisate in mod public.

2.17. In timpul desfasurarii activitatilor specifice de marketing, promovare si vanzare in cadrul magazinului online, preturile produselor vor putea fi modificate, in conditii legale. Dupa transmiterea comenzii, indiferent de modalitatea de plata selectata de consumator / cumparator, pretul produselor si/sau serviciilor nu se pot modifica sub nicio forma. Prin exceptie, vanzatorul poate oferi reduceri sub diverse forme, desigur si acestea doar cu acordul consumatorului / cumparatorului;

2.18. De asemenea, in conditiile stabilite prin politica de marketing, cumparatorii vor putea sa beneficieze de diverse reduceri aplicate la valoarea achizitiilor. Reducerile se pot concretiza prin: reduceri valorice, reduceri procentuale, precum si produse si/sau servicii oferite gratuit. In situatia aplicarii efective a unei reduceri valorice sau procentuale, aceasta se materializeaza prin utilizarea unui cod de reducere ce se introduce intr-un camp special de pe interfata platformei online, adica a magazinului. Cu ocazia unei sesiuni de cumparare, poate fi utilizat un singur cod de reducere. Utilizarea simultana a doua sau mai multe coduri de reducere nu este posibila. Codurile de reducere se pot cumula cu produse cadou, cu servicii gratuite sau cu promotiile in derulare afisate pe site.

2.19. Pe timpul campaniilor promotionale nu se aplica nicio alta reducere de pret;

4.20. Codurile de reducere pot fi utilizate pentru achizitionarea directa de produse sau pot fi utilizate pentru achizitionarea unor vouchere/cupoane valorice cadou. Si in acest caz, reducerile se pot aplica o singura data si numai la momentul achizitionarii voucherului/cuponului valoric. La utilizarea efectiva a voucherului/cuponului valoric, utilizatorul acestuia va putea beneficia numai de reduceri constand in produse sau servicii oferite gratuit, dupa caz, si nu va mai putea beneficia de alte reduceri.  

 1. DREPTUL DE RETRAGERE SI RETURNAREA PRODUSELOR

3.1. Cumparatorul, in calitate de consumator, cu exceptia cazurilor prevazute de lege si a prezentelor ,,Termeni si Conditii” beneficiaza, potrivit legii, de o perioada de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanta, fara a fi nevoit sa justifice decizia de retragere si fara a suporta alte costuri suplimentare decat cele prevazute la art 13 alin 3 si art 14 din OUG nr34/2014.

,,Fără a aduce atingere alin. (1), profesionistul (vanzatorul in acest caz) nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care consumatorul / cumparatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de profesionist (vanzator).’’

3.2. Sunt exceptate de la dreptul de retragere prevazut la art. 9 – 15 din OUG nr 34/2014 in ceea ce priveste contractele la distanta si contractele in afara spatiilor comerciale, printre altele si urmatoarele: 

 1. contractele de prestari de servicii, dupa prestarea completa a serviciilor, daca executarea a inceput cu acordul prealabil expres al consumatorului si dupa ce acesta a confirmat ca a luat cunostinta de faptul ca isi va pierde dreptul la retragere dupa executarea completa a contractului de catre profesionist;
 2. furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protectie a sanatatii sau din motive de igiena si care au fost desigilate de consumator;

3.3. Cu privire la aliniatul 2 de la punctul 5.2., naturalhysteria.ro admite ca dreptul de retragere sa poata fi totusi exercitat de catre consumator / cumparator, in acord cu prevederile O.U.G. nr. 34/2014, cu conditia esentiala ca produsele livrate sa nu fie desigilate ori resigilate de catre cumparator, iar dreptul de retragere sa fie exercitat in interiorul termenului de 14 zile.

3.4. Conform OUG nr 34/2014, perioada de 14 zile pentru exercitarea dreptului de retragere expira de la:

 1. data incheierii contractului, in cazul contractelor de prestari de servicii; 
 2. ziua in care consumatorul sau o parte terta, alta decat transportatorul si care este indicata de consumator, intra in posesia fizica a produselor, in cazul contractelor de vanzare, sau: 
 3. (i) in cazul in care consumatorul comanda printr-o singura comanda produse multiple care vor fi livrate separat, ziua in care consumatorul sau o parte terta, alta decat transportatorul si care este indicata de consumator, intra în posesia fizica a ultimului produs; 
 4. (ii) in cazul livrarii unui produs care consta din mai multe loturi sau piese, ziua in care consumatorul sau o parte terta, alta decat transportatorul si care este indicata de consumator, intra in posesia fizica a ultimului produs sau a ultimei piese; 
 5. (iii) in cazul contractelor pentru livrarea periodica de produse pe o perioada de timp determinat, ziua in care consumatorul sau o parte terta, alta decat transportatorul si care este indicata de consumator, intra in posesia fizica a primului produs;
 1. EXERCITAREA DREPTULUI DE RETRAGERE

4.1. Inainte de expirarea perioadei de retragere si daca sunt indeplinite in acest sens toate conditiile pentru exercitarea valabila a dreptului de retragere, cumparatorul va informa in scris sau telefonic vanzatorul cu privire la decizia sa de retragere din contract. In privinta exercitarii valabile a dreptului de retragere, cumparatorul va putea alege una dintre urmatoarele variante:

 1. completarea formularului de retragere pus la dispozitia cumparatorului, in format electronic pe site-ul naturalhysteria.ro https://www.naturalhysteria.ro/formular-retragere. Daca folositi aceasta optiune, va vom transmite fara intarziere, pe un suport durabil, de exemplu prin e-mail, confirmarea de primire a cererii de retragere.
 2. formularea unei declaratii neechivoce, respectiv a unei cereri scrise care sa cuprinda in principal datele de identificare ale cumparatorului, precum si descrierea succinta a produselor comandate plasate pe site, semnata si datata de catre cumparator.
 3. completarea formularului de retragere pus la dispozitia cumparatorului, in format electronic pe site-ul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor la adresa https://anpc.ro/anpcftp/legislatie/oug_34_140616.pdf in ultima parte a documentului, la anexe;

4.2. Declaratia de retragere din contract va fi transmisa vanzatorului din ziua completarii ei sau imediat ulterior acesteia, de catre cumparator ori o persoana imputernicita de acesta, prin posta, cu scrisoare recomandata si confirmare de primire sau in format electronic la adresa de e-mail a vanzatorului, contact@naturalhysteria.ro sau comenzi@naturalhysteria.ro

4.3. In cazul in care declaratia de retragere s-a transmis prin mijloace de comunicare la distanta, vanzatorul va proceda in mod corespunzator la confirmarea primirii declaratiei de retragere si va dispune inregistrarea acesteia deindata. Data transmiterii declaratiei de retragere din contract se considera data si ora la care cumparatorul a transmis continutul declaratiei si si-a manifestat intentia de retragere din contract. In cazul in care consumatorul / cumparatorul nu receptioneaza confirmarea primirii declaratiei de retragere din partea vanzatorului in termen de cel mult 2 zile lucratoare, acesta va trebui sa ia legatura cu acesta prin toate mijloacele de comunicare disponibile pe site. comenzi@naturalhysteria.ro sau prin telefon, apeland numarul 0725 839 894

Obligatiile vanzatorului in cazul exercitarii dreptului de retragere de catre consumator / cumparator

4.4. Vanzatorul va rambursa toate sumele pe care le-a primit cu titlu de plata din partea cumparatorului, inclusiv, dupa caz, costurile livrarii, in termen de 14 zile de la primirea deciziei de retragere din contract a cumparatorului.

4.5 Returnarea sumelor se va face prin aceleasi modalitati de plata pe care le-a folosit consumatorul in momentul efectuarii platii sau pe alta cale daca exista un acord expres al cumparatorului in acest sens;

4.6 In cazul retragerii legale a consumatorului / cumparatorului din contractul de vanzare cumparare, vanzatorul poate amana rambursarea contravalorii produselor pana la data la care i se confirma returnarea produselor sau pana la momentul la care cumparatorul va furniza dovada ca a retrimis produsele, fiind valabila data cea mai apropiata.

4.7 Vanzatorul se obliga sa ramburseze sumele mentionate la punctul anterior, 4.4 si cu conditia de a nu cadea in sarcina vanzatorului plata de comisioane sau taxe suplimentare in urma rambursarii produselor de catre cumparator; Vanzatorul nu va fi obligat sa ramburseze si costurile suplimentare in cazurile in care cumparatorul a ales in mod explicit un alt tip de livrare decat cel standard oferit de vanzator. De exemplu, daca cumparatorul doreste sa ramburseze produsele prin intermediul unui serviciu de curierat sau alta forma de transport care presupune costuri suplimentare pentru vanzator;

Obligatiile cumparatorului in cazul exercitarii dreptului de retragere de catre consumator / cumparator

4.8. Cumparatorul se obliga sa returneze toate produsele, inclusiv orice accesoriu primit alaturi de produsul principal, constand si fara a se limita in: promotii, premii, cadouri, reduceri, recompense, beneficii, avantaje, etc., in decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat vanzatorului decizia sa de retragere din contract in conditiile prevazute de prezentele ,,Termeni și conditii”. Termenul prevazut pentru exercitarea dreptului de retragere este respectat numai daca produsele sunt returnate de catre cumparator inainte de expirarea termenului de 14 zile calendaristice calculate de la data comunicarii intentiei de retragere;

4.9. In cazul exercitarii dreptului de retragere, cumparatorul va suporta costul returnarii coletului catre vanzator. 

4.10. Cumparatorul este pe deplin responsabil in ceea ce privește diminuarea valorii produselor rezultate ca urmare a manipularii defectuoase, diferite de cele necesare pentru determinarea naturii, caracteristicilor si functionarii produselor, dupa caz. Diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru consumator în a-şi exercita dreptul de retragere. Indiferent de situaţie, consumatorul nu este responsabil pentru diminuarea valorii produselor în cazul în care profesionistul a omis să îl informeze cu privire la dreptul de retragere în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. h) din OUG 34/2014.

 

Exceptii de la exercitarea dreptului de retragere:

 

4.11 – Serviciile prestate in baza unui contract / comenzi dupa ce acestea au fost prestate complet, daca acestea au fost prestate in baza unui acord prealabil expres al consumatorului, dupa ce acesta a confirmat ca aluat cunostinta de faptul ca isi va pierde dreptul de retragere dupa executarea completa a contractului de catre vanzator / prestator;

4.12 – Produsele comandate sunt sigilate si nu pot fi returnate din motive de protectie a sanatatii sau din motive de igiena si care au fost desigilate de consumator;

Alte prevederi:

4.13 Consumatorului / cumparatorului i se poate refuza motivat de catre vanzator rambursarea integrala a pretului produselor in urmatoarele situatii:

– In cazul in care consumatorul / cumparatorul, refuza ori nu poate  returna bunul principal si sau accesoriile care l-au insotit;

– Produsele, desi sunt returnate au fost in prealabil desigilate ori prezinta urme vizibile de deteriorare, uzura sau folosinta;

 – Actiuni care determina imposibilitatea utilizarii lor;

4.14  Vanzatorul poate incerca repararea pagubelor / distrugerilor / deteriorarilor ori aducerea lor la starea inițială, ceea ce poate presupune cheltuieli in sarcina vanzatorului. Aceste cheltuieli pot fi puse in sarcina consumatorului / cumparatorului. 

4.15 In cazul in care bunurile achizitionate au fost distruse in totalitate de catre cumparator din motive imputabile acestuia, iar produsele nu mai pot fi reutilizate, acesta nu va fi indreptatit sa primeasca contravaloarea lor prezumandu-se in mod rezonabil ca a renuntat la dreptul de retragere prevzut de art. 9 din O.U.G. nr. 34/2014 

4.16 Vanzatorul va fi in toate cazurile obligat si indreptatit sa faca dovada diminuarii valorii produselor achizitionate prin orice mijloace de proba, inclusiv expertize tehnice si de specialitate, precum si alte rapoarte similare, numai de catre personal specializat si autorizat potrivit legii.

4.17 In cazul in care dreptul de retragere este exercitat de catre consumator / cumparator cu respectarea tuturor prevederilor legale, sumele reprezentand contravaloarea produselor achitate vor fi returnate dupa cum urmeaza:

 1. pentru comenzile achitate online cu card bancar, ordin de plata, ramburs sau iTrnsfer, prin restituirea contravalorii produselor prin virament bancar, in cel mult 14 de zile in contul in care s-a efectuat plata;
 2. prin acordul bilateral al partilor contractante

4.18 Sarcina probei privind exercitarea dreptului de retragere in conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 34/2014 revine, potrivit legii, cumparatorului.

 1. DREPTUL DE RETURNARE

5.1 Dreptul de returnare (altul decat dreptul de retragere) a produselor opereaza in urmatoarele situatii:

a – produsele primite de cumparator au fost deteriorate pe timpul livrarii;

b – in urma livrarii, ambalajele produselor s-au desfacut ori sau spart, diminuanduse cantitatea de produs;

c – in cazul in care cumparatorul primeste produse neconforme (ex: fara eticheta, termene de utilizare expirate, produse alterate, etc);

d – in cazul in care cumparatorul a comandat gresit un produs sau se razgandeste si doreste sa il schimbe cu altul, potrivit nevoilor sale;

5.2 In vederea returnarii produselor, cumparatorul va trebui sa contacteze vanzatorul prin intermediul postei electronice, la adresa comenzi@naturalhysteria.ro sau prin telefon, apeland numarul 0725 839 894 si sa completeze formularul de retur. 

5.3 In cazurile de la alineatul 5.6. literele a,b si c, costurile de retur, precum si cele aferente unei noi livrari prin care se remediaza problemele semnalate, sunt suportate de vanzator. In cazul de la alineatul 5.6. litera d, costurile de retur, precum si cele aferente unei noi livrari prin care se solutioneaza cauza/problema returului, sunt suportate de cumparator.

5.4 In cazul in care cumparatorul sesizeaza lipsa unui/unor produse din colet va trebui sa sesizeze imediat acest aspect vanzatorului, prin orice mijloc, prin email (comenzi@naturalhysteria.ro) sau telefonic la numarul 0725 839 894. In acest caz, vanzatorul va verifica comanda plasata de cumparator, precum si evidenta interna a produselor livrate. In cazul in care se confirma lipsa reala a unor produse din coletul livrat cumparatorului, vanzatorul se obliga sa transmita imediat produsele lipsa pe cheltuiala proprie. 

 1. MODALITATI DE FACTURARE SI PLATA

6.1. Preturile produselor si/sau serviciilor afisate in mod lizibil pe site sunt exprimate in ron si includ T.V.A. si taxa de timbru verde in cazurile si conditiile prevazute de lege.

6.2. Pretul si modalitatea de plata sunt specificate in mod expres in panoul de comanda inainte de finalizarea acesteia. Dupa acceptarea pretului si inregistrarea comenzii, sistemul informatic va genera o factura aferenta contractului de vanzare cumparare, iar vanzatorul va transmite catre cumparator, odata cu livrarea coletului, factura aferenta pentru toate produsele si/sau serviciile comandate.

6.3. Cumparatorul se obliga sa verifice si, dupa caz, sa actualizeze periodic ori de câte ori este cazul, toate datele si informatiile necesare desfasurarii raporturilor comerciale dintre el si vanzator. Cumparatorul are posibilitatea de a accesa, vizualiza, sterge si descarca toate documentele, datele personale furnizate si facturile puse la dispozitia sa in ,,contul de utilizator”.

6.4. In cazul in care aceste informatii devin indisponibile, iar cumparatorul nu le poate accesa, este de acord sa notifice in acest sens vanzatorul cu privire la aspectele constatate la adresa de e-mail: contact@naturalhysteria.ro sau telefonic, la numarul de telefon 0725 839 894.

6.5. In situatia in care cumparatorul alege sa achite online contravaloarea produselor comandate pe site, vanzatorul nu este si nu poate fi obligat in nicio situatie la rambursarea ori suportarea in orice fel a eventualelor taxe si comisioane ce ar rezulta sau care s-ar putea aplica cumparatorului in urma procesarii platii electronice de catre banca emitenta a cardului.

 1. ASPECTE LEGATE DE LIVRAREA PRODUSELOR

7.1. S.C. Histeria World S.R.L., isi rezerva in continuare dreptul de a subcontracta cu o terta persoana in vederea distribuirii unor bunuri sau prestarea unor servicii ce se afla in stransa legatura cu onorarea si livrarea comenzii catre cumparator.

7.2. Bunurile comandate prin intermediul magazinului online vor fi livrate catre cumparator intr-un termen mediu de doua – trei zile lucratoare. Uneori se poate intampla ca acest termen sa fie depasit din motive neimputabile vanzatorului si/sau firmei de curierat. De exemplu, in perioadele de sarbatori legale sau religioase sau in perioadele de campanii promotionale de gen ,,Black Friday”, cand firmele de curierat trebuie sa faca fata unui volum mult mai mare de colete fata de zilele normale. Oricum, vanzatorul se obliga fata de cumparator sa livreze produsele comandate din magazinul naturalhysteria.ro intr-un termen rezonabil care in niciun caz nu va depasi termenul legal de 30 de zile.
Cumparatorul este de acord ca vanzatorul sau firma de curierat nu sunt raspunzatori pentru eventualele intarzieri de livrare neimputabile lor, atata timp cat cumparatorul beneficieaza de garantia livrarii in termenele si conditiile prezentate mai sus. In cazul in care termenul maxim de livrare de 30 de zile este depasit, consumatorul are dreptul, iar vanzatorul are obligatia de returnare a tuturor sumelor platite de consumator pentru produsele sau serviciile nelivrate in termen.

7.3. Produsele comandate de cumparator vor fi ambalate prin grija vanzatorului in modul cel mai protectiv posibil. Astfel, ambalajele pregatite pentru livrare dispun de rezistenta ridicata la socuri. Cu toate acestea, nici ambalajele si nici produsele nu sunt configurate astfel incat sa reziste la presiunile ridicate ce pot actiona asupra lor datorita greutatii celorlalte colete, care in timpul livrarii sunt incarcate in mijloacele de transport. Cumparatorul va trebui sa verifice starea si integritatea produselor la preluarea lor de la curier, in special in cazul coletelor deformate, rupte sau desigilate. In cazul in care constata ca exista produse cu ambalaj deteriorat sau continut varsat va putea proceda astfel: 

– 1 – Poate sa semnaleze imediat curierului aceste aspecte, fara sa semneze pentru preluarea coletului si solicita returnarea integrala a coletului catre vanzator, anuntandu-l telefonic sau prin e-mail despre returnarea coletului si motivul returnarii la adresa contact@naturalhysteria.ro sau comenzi@naturalhysteria.ro sau prin numarul de telefon 0725 839 894;

– 2 – Poate prelua coletul, respectiv sa retina produsele intacte si sa contacteze vanzatorul telefonic sau prin email pentru sesizarea produselor deteriorate. Pentru solutionarea reclamatiei, in anumite situatii, vanzatorul poate solicita cumparatorului  transmiterea unor fotografii ale coletului deteriorat si/sau a produselor deterioarate. In urma sesizarii, vanzatorul va trimite un colet nou cu produsele care le vor inlocui pe cele deteriorate. In momentul in care cumparatorul primeste coletul nou, returneaza produsele deteriorate. 

Sesizarea vanzatorului cu privire la coletele deteriorate se va face imediat sau cel tarziu in termen de o zi de la preluarea coletului de la curier.

Cheltuielile legate de transport, in cazul coletelor sau produselor deteriorate, sunt in sarcina vanzatorului.

7.4. SC Histeria World S.R.L. livreaza produsele din cadrul magazinului naturalhysteria.ro in toate statele membre ale UE. Livrarea produselor, in conditiile mentionate pe site, se face pe tot teritoriul Romaniei. Pentru celelalte state din Uniunea Europeana, sumele aferente serviciilor de coletare sunt diferite, in functie de statul in care se face livrarea. Livrari pot fi efectuate si in afara UE insa, in aceste situatii este acceptata doar plata online cu card bancar. In cazul livrarilor in afara spatiului comunitar, costurile de livrare pot fi mult mai mari.

7.5. Cumparatorul va primi un email care confirma inregistrarea si procesarea comenzii plasate pe site-ul naturalhysteria.ro. Ulterior, coletului, care contine produsele comandate de cumparator, i se va aloca un cod unic de identificare (AWB) care va fi transmis si cumparatorului. Pe baza acestui cod, cumparatorul va avea posibilitatea obtinerii unor informatii despre statusul comenzii (procesata, preluata de curier, in depozit, in livrare, livrat, etc)

 1. COMUNICARILE COMERCIALE

8.1. Consumatorii / cumparatorii din magazinul online naturalhysteria.ro, prin acceptarea cookies-urilor isi manifesta acordul implicit cu privire la transmiterea de catre administratorul magazinului a unor materiale publicitare, in format electronic, constand in noutati, reduceri, promotii, campanii, etc.

8.2. Consumatorii / cumparatorii, odata cu achizitionarea unor produse, isi pot manifesta acordul cu privire la receptionarea unor materiale publicitare, in orice format, inclusiv prin email, constand in informatii cu privire la: promotii, reduceri de pret, notificari privind produsele (disponibilitate in stoc, recomandari speciale, stare, etc) prin accesarea butonului ,,Abonare la newsletter” aflat in partea de jos a paginii web a magazinului. 

8.3. Consumatorii / cumparatorii pot in orice moment sa renunte la receptionarea  comunicarilor de tip publicitar, alegand una dintre urmatoarele variante:

 1. – accesarea adresei de legatura / a link-ului de dezabonare afisate in toate comuncarile sau
 2. – prin contactarea directa a administratorului de magazin, prin orice mijloc;  contact@naturalhysteria.ro sau comenzi@naturalhysteria.rosau prin numarul de telefon 0725 839 894

8.4. Din punct de vedere juridic, dezabonarea produce efecte doar pentru viitor.

 1. GARANTII

9.1 Toate produsele comercializate in magazinul online naturalhysteria.ro sunt noi, in ambalaje originale, sunt insotite de toate avizele necesare de functionare si comercializare a acestor categorii de produse si provin de la diversi producatori. Vanzatorul garanteaza pentru comercializarea in limita termenului de valabilitate a tuturor produselor sale din magazinul naturalhysteria.ro;

9.2 Consumatorii / cumparatorii vor gasi produse ambalate cu si fara sigiliu, produse aflate in diferite stari de agregare, produse decantate sau precipitate care necesita agitare/amestecare inainte de utilizare sau recipiente incarcate la nivele usor diferite, in functie de tipul de produs si pentru ca, ambalarea produselor se face in moduri diferite, in functie de necesitati sau in functie de producator. Pe siteul naturalhysteria.ro fiecare produs are atasat informatii cu privire la denumire, cantitate, descriere, mod de utilizare si pret si fiecare produs livrat catre consumatori / cumparatori este prevazut cu eticheta in limba romana.

9.3 Oricum, vanzatorul ofera cumparatorului garantii cu privire la calitatea si cantitatea produselor. Astfel, produsele care ajung la consumator / cumparator  trebuie sa indeplineasca toate conditiile de forma, aspect, calitate, culoare, consistenta, etc, conform descrierilor originale de pe site.

9.4 Vanzatorul informeaza consumatorulul / cumparatorulul despre denumirea produsului, denumirea și/sau marca producătorului, cantitatea și, după caz, termenul de valabilitate/data de minimă durabilitate sau data-limită de consum/data durabilității minimale, durata medie de utilizare, principalele caracteristici tehnice și calitative, compoziția, aditivii folosiți, despre eventualele riscuri previzibile, modul de utilizare, manipulare, transport, depozitare, conservare sau păstrare, despre contraindicații. Orice derogare de la acestea va trebui semnalata vanzatorului, care dupa verificarea si confirmarea celor semnalate, va proceda la repararea, inlocuirea, completarea sau retragerea produsului, dupa caz, fara costuri suplimentare pentru consumator / cumparator;

9.5 Remedierea deficiențelor apărute la produse sau servicii ori înlocuirea produselor care nu corespund în cadrul termenului de garanție sau de valabilitate și care nu sunt imputabile consumatorului se face în termen de maximum 15 zile din momentul când vanzatorul a luat la cunoștință de deficiențele respective;

9.6 Garantia se acorda in conditiile prevazute de legislatia aplicabila in vigoare si doar in cazul respectarii obligatiilor contractuale si a tuturor conditiilor prevazute in certificatul de garantie. Produsele comercializate prin intermediul site-ului naturalhysteria.ro beneficiaza in mod corespunzator de garantie in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, precum si a politicilor comerciale ale producatorilor. Temeiul legal pentru acordarea garantiilor catre persoane fizice este:

– Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, 

-OG21/1992 Privind protecţia consumatorilor, republicatã 2, cu modificările şi completările ulterioare

-O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, cu modificarile si completarile ulterioare, 

– Legea 363/2007 – Privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare

– certificatul de garantie emis in mod direct de catre vanzator sau producator in acest sens, daca este cazul.

9.7 In cazul persoanelor juridice garantia comerciala se va acorda in mod corespunzator in temeiul prevederilor stipulate in mod expres in certificatul de garantie oferit in acest sens de catre vanzator sau producator, precum si daca este cazul, ca urmare a incidentei aplicarii altor legi si/sau tratate, acorduri / conventii internationale la care Romania este parte.

 1. FORTA MAJORA

10.1. In conformitate cu prevederile Codului Civil, forta majora reprezinta un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil in prezenta careia partile contractante nu vor fi tinute raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor contractuale si vor fi exonerate de raspundere. 

10.2. In cazul in care forta majora se manifesta pe o perioada mai mare de 5 zile calendaristice, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a contractului fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte parti plata unor despagubiri sau orice alte daune-interese.

 1. SOLUTIONAREA LITIGIILOR. MODALITATI DE COMUNICARE

11.1. Pentru solutionarea unor eventuale litigii aparute intre partile contractante, respectiv intre cumparator si vanzator, conform prezentelor ,,Termeni si conditii”, ambele parti isi manifesta acordul cu privire la solutionarea litigiilor pe cale amiabila. Vanzatorul garanteaza in acest sens disponibilitate maxima si celeritate in solutionarea situatiilor litigioase.

11.2 Orice sesizare, reclamatie, comunicare, plangere sau informare se poate obtine sau se poate depune la oricare dintre urmatoarele adrese:

contact@naturalhysteria.ro

comenzi@naturalhysteria.ro 

sau prin numarul de telefon 0725 839 894

11.3. In cazul in care litigiul nu poate fi solutionat pe cale amiabila, partile implicate sunt de acord sa solutioneze situatia prin intermediul unui mediator atorizat.

11.4. Cumparatorii care se considera lezati in vreun drept legitim in relatia cu vanzatorul, in speta administratorul magazinului naturalhysteria.ro si a caror problema, desi a ajuns la cunostinta vanzatorului, nu a fost solutionata pe cale amiabila, pot sesiza Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor pe urmatoarele cai:

Telefonul consumatorilor: 021/9551 sau

accesand linkul: https://sesizari.anpc.ro/

11.5. In cazul in care litigiul nu a putut fi solutionat nici cu implicarea unui mediator autorizat, oricare dintre parti va putea sa apeleze la instanta competenta pentru solutionarea problemei. In acest sens, partile convin sa se adreseze instantei aflate in raza teritoriala de la sediul vanzatorului (Judecatoria Oradea)