TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE

A WEBSITE-ULUI „Natural Hysteria”

 

 

 

 1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

 

1A) ADMINISTRATORUL / VÂNZĂTORUL – S.C. HISTERIA WORLD S.R.L., în calitate de persoană juridică română denumită în continuare „Natural Hysteria”, cu sediul social în mun. Oradea, str. Târnavelor nr. 12, bl. AN6, ap. 32, jud. Bihor, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Bihor având număr de ordine în Registrul Comerțului J5/824/2003, cod unic de înregistrare fiscală RO15553211 din data de 09.05.2019, identificator unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J5/824/2003, nr. tel. +40 724 249 559, contact: contact@naturalhysteria.roîn calitate de Administrator al site-ului și Vânzător se obligă prin intermediul platformei / site-ului web Natural Hysteria să transmită în mod corespunzător Cumpărătorului toate atributele dreptului de proprietate asupra bunurilor vândute în schimbul unui preț fix pe care acesta din urmă se obligă să îl plătească în cuantumul, în condițiile și la termenele stabilite și afișate în mod lizibil în panoul de Comandă.

 

1B) CUMPĂRĂTORUL / CLIENTUL – Cumpărătorul / Clientul este acea persoană care ar putea manifesta orice formă de interes direct sau indirect față de produsele și serviciile oferite spre comercializare de către HISTERIA WORLD S.R.L. Calitatea de Cumpărător (Client) poate fi dobândită în mod corespunzător de către orice persoană fizică sau juridică, entitate, asociație ori organizație, chiar dacă acestea sunt sau nu constituite potrivit legii, prin manifestarea acțiunii de completare a datelor de livrare și contact, plasare și finalizare a cel puțin unei comenzi pe site-ul Natural Hysteria.

 

1C) CONSIMȚĂMÂNT VALABIL EXPRIMAT  Presupune manifestarea neechivocă a acordului de voință al Cumpărătorului în sensul de a încheia un contract de vânzare – cumpărare perfect valabil. Prin completarea cumulativă a datelor cu caracter personal solicitate în ceea ce privește livrarea și datele de contact în câmpurile speciale disponibile în secțiunea „Comandă” și prin accesarea butonului „Trimite”, Cumpărătorul este de acord că această acțiune reprezintă momentul efectiv în care care se realizează acordul de voință al părților în vederea încheierii contractului.

 

1D) TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE  Transferul dreptului de proprietate operează de la momentul la care încheierii contractului de vânzare-cumpărare, chiar dacă bunul nu a fost predat ori prețul nu a fost plătit încă, conform dispozițiilor art. 1674 Cod civil. Comanda plasată pe site-ul Natural Hysteria se consideră efectiv finalizată în momentul în care Cumpărătorul sau terțul împuternicit de acesta intră în posesia efectivă a produselor achiziționate.

 

1E) CONȚINUT – Prezentul site, precum și tot conținutul afișat în acesta (incluzând fără a se limita strict la acestea: poze, fotografii, paragrafe sau bucăți de text, descrieri ale produselor, imagini grafice ori vectoriale, teme personalizate sau preinstalate, plugin-uri ori extensii instalate, sunete, înregistrări) aparțin de drept sau în temeiul unor convenții ori acorduri HISTERIA WORLD S.R.L, și sunt proprietatea deplină și exclusivă a acesteia, respectiv a reprezentanților săi legali, convenționale sau împuterniciți ai acestora. Orice faptă constând în preluarea, transmiterea, stocarea chiar neintenționată, neautorizată a Conținutului site-ului Natural Hysteria fără a obține în prealabil acordul expres și în scris al HISTERIA WORLD S.R.L., este de natură să atragă după caz răspunderea sub toate formele sale a autorului și/sau coautorilor faptei, inclusiv acordarea de daune-interese pentru prejudiciile efectiv suferite de către HISTERIA WORLD S.R.L, dar și pentru beneficiul nerealizat ce ar fi fost posibil ca realizare dacă preluarea, transmiterea ori stocarea neautorizată nu s-ar fi efectuat.

 

1F) UTILIZATOR – Orice persoană fizică sau juridică care, în mod voluntar, gratuit și pe perioadă nedeterminată își creează prin intermediul site-ului Natural Hysteria un Cont de Utilizator prin care se va putea autentifica ulterior pe Site printr-o parolă unică specială constând într-o combinație de cifre, litere și simboluri. Înregistrarea unui Cont pe site nu garantează în niciun caz menținerea acestuia în baza de date a HISTERIA WORLD S.R.L., pe o perioadă nelimitată, dreptul de acces putând fi restricționat în cazuri justificate, respectiv în cazul încălcării obligațiilor contractuale și/sau condițiilor stabilite de prezentele Termene și Condiții.

 

1G) CONT – o serie de date prestabilite în format electronic ce sunt furnizate în mod voluntar de către Cumpărător în mod conștient și neviciat; colectate, procesate și înregistrate corespunzător în baza de date securizată a HISTERIA WORLD S.R.L. Pe parcursul înregistrării Contului de Utilizator, Cumpărătorul este pe deplin responsabil și se va asigura în tot acest timp că toate informațiile introduse în câmpurile speciale disponibile în panoul de Înregistrare sunt corecte, complete, actualizate, după caz rectificate și că acestea nu contravin în niciun caz ordinii publice și bunelor moravuri. În cazul în care astfel de date au fost introduse din culpă în baza de date a HISTERIA WORLD S.R.L. și nu pot fi remediate sau corectate în mod direct de către Cumpărător, acesta din urmă se obligă să aducă de îndată la cunoștință acest aspect Administratorului în vederea efectuării cuvenitelor rectificări, sub sancțiunea suspendării și/sau restricționării temporare sau definitive a Contului de Utilizator și chiar și a accesului pe site.

 

Secțiunea „Contul meu” este dedicată exclusiv Cumpărătorului care a parcurs în mod corect toate etapele prevăzute în procedura de Înregistrare a Contului și căruia i s-a atribuit un Nume de Utilizator (Nickname) și o parolă. Secțiunea „Contul meu” poate include de asemenea și alte date accesibile acestuia precum: informații generale despre Utilizator, istoricul tuturor comenzilor plasate, modificate, anulate sau finalizate pe site, facturile restante rămase încă neachitate etc. Utilizatorul are drept de acces până la momentul retragerii consimțământului cu privire la datele sale cu caracter personal și le poate gestiona, actualiza, modifica sau șterge numai în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și de cele stipulate în prezentele Termene și Condiții.

 

1H) NICKNAME – reprezintă acel Pseudonim ales voluntar și gratuit de către Cumpărător în momentul creării Contului de Utilizator regăsit la rubrica “Nume Utilizator„ / ”Nickname„ cu care acesta se poate autentifica pe site-ul Natural Hysteria. Stabilirea unui Pseudonim / Nickname nu echivalează în niciun caz cu atribuirea unei identități false a Utilizatorului și nu conduce în nicio situație la imposibilitatea identificării acestuia în condițiile în care, prin furnizarea și coroborarea altor date se poate ajunge în mod rezonabil la identificarea adevăratei identități a autorului Contului de Utilizator.

 

1I) FAVORITE – reprezintă acea secțiune disponibilă în mod gratuit pe Site de la momentul configurării Contului de Utilizator care îi permite acestuia să își creeze ulterior „Liste de dorințe” în care să includă unul sau mai multe produse și/sau servicii disponibile pe site-ul Natural Hysteria pe care acesta și-ar dori sau ar intenționa în viitorul apropiat să le achiziționeze.

 

Secțiunea disponibilă pe Site denumită în continuare „Favorite” / ”Contul meu„ nu incumbă niciun fel de obligații în sarcina Cumpărătorului, ci reprezintă pentru acesta doar o modalitate efectivă prin care să poată accesa și/sau vizualiza starea efectivă a produselor adăugate în „Lista de dorințe” având posibilitatea ca ulterior să le adauge în „Coșul meu” în cel mai scurt timp.

 

În aceleași condiții, plasarea produselor de pe site în Listele de dorințe personalizate și afișate în secțiunea „Favorite” / „Contul meu” nu incumbă niciun fel de obligații în sarcina Administratorului/Vânzătorului și nu garantează în niciun caz faptul că toate prețurile, specificațiile, caracteristicile, promoțiile și/sau reducerile, stocul și disponibilitatea produselor va rămâne în continuare neschimbată de la momentul adăugării produselor în Listele de dorințe.

 

LISTELE DE DORINȚE SUNT DE DOUĂ FELURI ȘI POT FI:

 

 1. Publice: Orice Vizitator al site-ului Natural Hysteria, chiar fără a avea un Cont de Utilizator poate vizualiza conținutul Listelor de dorințe ale Cumpărătorului, dacă acesta din urmă a atribuit listei sale de dorințe un caracter public. Listele de dorințe publice pot fi ulterior distribuite public de către orice persoană interesată prin intermediul platformelor și rețelelor de socializare (Google, Facebook, Instagram, Facebook etc). Caracterul public este setat în mod prestabilit fiecărei Liste de dorințe încă de la momentul configurării acesteia, iar Cumpărătorul are în continuare posibilitatea de a-i atribui acesteia un caracter privat din setările disponibile în secțiunea „Contul meu”.

 

 1. Private: Listele de dorințe dobândesc un caracter privat, iar acestea pot fi accesate și vizualizate numai de către Titularul Contului de Utilizator/Cumpărătorului și implicit al Administratorului site-ului. Cumpărătorul are posibilitatea de a schimba oricând și în mod unilateral caracterul privat al acestor Liste de dorințe direct, cu condiția esențială ca acesta să aibă în continuare dreptul de a accesa Contul său. În cazul în care Contul de Utilizator a fost șters din orice motiv; toate datele cu caracter personal sau nu, inclusiv listele de dorințe create sunt șterse în mod definitiv și nu mai pot fi vizualizate, accesate ori recuperate.

 

1J) COȘUL MEU – Secțiune afișată în mod lizibil pe site-ul Natural Hysteria care permite Cumpărătorului să adauge într-un singur loc unul sau mai multe produse și/sau servicii disponibile pe Site pe care acesta intenționează în mod real, serios, liber și neechivoc să le achiziționeze.

 

În situația în care unul sau mai multe produse / servicii nu pot fi achiziționate direct și de îndată de către Cumpărător de la momentul adăugării acestora în „Coșul meu” din diverse motive neimputabile Vânzătorului, spre exemplu lipsa stocului disponibil, incapacitate temporară sau nedeterminată de procesare a Comenzilor, Cumpărătorul are posibilitatea și chiar dreptul de a beneficia în mod gratuit de serviciul de urmărire a produselor și/sau serviciilor indisponibile adăugate în „Coșul meu”, acest fapt realizându-se în mod corespunzător prin recepția automată și sistematizată a notificărilor, anunțurilor sau mesajelor la adresele indicate în mod expres de către Cumpărător sau în mod prestabilit, la adresa de e-mail utilizată pentru Configurarea Contului de Utilizator, la intervale de timp diferite în funcție de momentul actualizării stocurilor.

 

Opțiunea Utilizatorului de a utiliza funcția oferită de Vânzător în ceea ce privește urmărirea produselor și/sau serviciilor adăugate în „Coșul meu” sau ”Lista de dorințe„ nu reprezintă în nicio situație vreo obligație din partea Cumpărătorului, iar acesta nu poate fi obligat de către Vânzător la rezervarea produselor și/sau serviciilor indisponibile urmărite, cu excepția cazului în care Cumpărătorul, în mod expres și în scris solicită Vânzătorului rezervarea produselor urmărite.

 

1K) SITE – o grupă sau o serie de pagini web multimedia susceptibile de a promova și afișa texte, imagini, sunete ori animații accesibile pe internet publicului larg prin intermediul protocolului HTTP ce transferă informația brută de la server-ul gazdei direct la browser-ul utilizatorului de internet.

 

HISTERIA WORLD S.R.L. înțelege să atribuie site-ului „Natural Hysteria” destinația de magazin virtual / on-line de produse și/sau servicii găzduit la următoarea adresă web: https://www.naturalhysteria.ro/.

 

Site-ul, împreună cu domeniul și tot conținutul acestuia reprezintă proprietatea deplină și exclusivă a HISTERIA WORLD S.R.L., incluzând totodată și toate subdomeniile acestuia. Subdomeniul reprezintă acea extensie a domeniului principal și poate fi identificat în felul următor: (denumire).naturalhysteria.ro.

 

1L) COMANDĂ – acea convenție cu titlu sinalagmatic reprezentată de obligații reciproce și interdependente, bilaterală, comutativă și cu titlu oneros ce se stabilește între HISTERIA WORLD S.R.L. în calitate de Vânzător și oricare altă terță persoană interesată în calitate de Cumpărător, convenție ce intervine ca modalitate fermă de manifestare a intenției de a încheia un contract de vânzare-cumpărare valabil.

 

Procedura de înregistrare, preluare și procesare a comenzii reprezintă însăși dovada, respectiv modalitatea de comunicare aleasă de părțile contractante, respectiv de Vânzător și Cumpărător cu scopul îndeplinirii tuturor obligațiilor ce decurg din încheierea contractului de vânzare-cumpărare, inclusiv în ceea ce privește plata prețului și intrarea în deplină proprietate a produselor și/sau serviciilor comandate prin intermediul website-ului Natural Hysteria.

 

1M) BUNURI ȘI SERVICII  reprezintă orice bun mobil denumit în continuare „produs” și/sau serviciu listat și adăugat în spațiul de stocare al serverului gazdă fiind ulterior afișat în mod lizibil pe site.

 

1N) CAMPANIE / PROMOȚIE  orice acțiune a Vânzătorului de a expune în scop comercial un număr determinat de produse și/sau servicii având un stoc limitat și pentru o perioada limitată de timp stabilită exclusiv de către Vânzător. Toate campaniile organizate de Administrator, respectiv HISTERIA WORLD S.R.L., se vor organiza în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

 

1O) RATING / EVALUARE – constă într-o modalitate specifică de exprimare a propriului grad de satisfacție ca urmare a intrării în posesie și a utilizării produselor achiziționate ori a serviciilor prestate pentru o perioadă de cel puțin 15 zile. Doar Cumpărătorul unui produs și/sau serviciu prestat beneficiază de dreptul de a-și evalua gradul de satisfacție cu privire la acestea și doar dacă acesta nu își exercită dreptul de retragere conform OUG 34/2014.

 

Evaluarea (Rating-ul) se exprimă în mod liber, real, serios și necondiționat sub formă de stele, fiecare produs și/sau serviciu fiind calculat în mod automat printr-un punctaj de la o stea până la cinci stele. O stea reprezintă un nivel scăzut de satisfacție față de produsul livrat ori serviciul prestat, iar cinci stele reprezintă un nivel ridicat de satisfacție față de produsul livrat ori serviciul prestat. Gradul de satisfacție va fi asociat în mod automat și în toate cazurile recenziei scrise și publicate de către de Cumpărător asupra produsului sau serviciului respectiv.

 

Administratorul nu are dreptul să editeze sau să modifice în orice fel evaluarea Cumpărătorului, dar își rezervă dreptul în continuare să o șteargă definitiv de pe site, fără justificare și fără notificare prealabilă dacă aceasta nu corespunde realității, este în mod vădit formulată cu rea-credință pentru a induce în eroare potențialii Cumpărători, evaluarea nu poate fi asociată unei comenzi datorită faptului că nu există legătură de cauzalitate între evaluarea scrisă și comanda efectuată de evaluator, evaluarea scrisă nu are nicio legătură cu produsul achiziționat sau evaluatorul nu a achiziționat produsele sau serviciile de pe site.

 

1P) COMUNICĂRI COMERCIALE – reprezintă orice tip de notificare, anunț sau mesaj transmis Cumpărătorului constând de regulă în: e-mail-uri / SMS-uri / convorbiri telefonice în timp real, mesaje audio preînregistrate / bannere, afișe / notificări de tip push pe diferite dispozitive electronice și altele asemenea ce conțin și cuprind informații personalizate, tematice sau promoționale cu privire la produsele și serviciile oferite spre vânzare de către HISTERIA WORLD S.R.L.

 

1Q) SPECIFICAȚII – informații cu caracter general, mențiuni și/sau descrieri succinte sau detaliate ale produselor și serviciilor afișate pe site.

 

 1. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE

 

2.1. Prin plasarea și înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul, astfel cum este definit acesta în prezentele Termene și Condiții înțelege că este de acord în totalitate cu modalitatea și forma de comunicare prin care Administratorul, respectiv Vânzătorul își derulează toate raporturile și operațiunile comerciale. Toate comunicările se vor realiza pe parcursul desfășurării relației contractuale în scris și vor putea constitui mijloace de probă valabile în condițiile Codului de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare.

 

2.2. După efectuarea și plasarea Comenzii, notificarea recepționată de Cumpărător îndeplinește rolul de informare și atestă practic valabilitatea încheierii contractului de vânzare-cumpărare între părțile contractante, respectiv între Vânzător și Cumpărător. Notificarea se realizează în scris, în format electronic, în cel mai scurt timp de la plasarea comenzii la adresa de e-mail indicată de către Cumpărător. În cazuri excepționale, comunicarea se va putea realiza și telefonic, dacă Cumpărătorul atașează contului său un număr de telefon la care acesta poate fi contactat.

 

2.3. Documentația pusă la dispoziția Cumpărătorului în pachet va include printre altele, după caz: instrucțiuni de utilizare a produsului comandat, factura aferentă comenzii înregistrate pe site. Toate actele și documentația pusă de către Vânzător la dispoziția Cumpărătorului vor însoți și vor sta la baza contractului de vânzare-cumpărare.

 

 1. POLITICA HISTERIA WORLD S.R.L. DE VÂNZARE A PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR ON-LINE

 

3.1. Accesul pe website în privința vizualizării conținutului și/sau efectuării unei Comenzi este permis oricărui Vizitator, cu condiția respectării în totalitate a prezentelor Termene și Condiții.

 

Pentru motive justificate, HISTERIA WORLD S.R.L., își rezervă în totalitate și fără alte condiții de îndeplinit, dreptul de a restricționa în mod unilateral, temporar sau definitiv și fără notificare prealabilă, accesul oricărui Vizitator sau Utilizator/Cumpărător în cazul în care aceasta consideră de cuviință că o asemenea măsură este absolut necesară pentru buna desfășurare a activității sale comerciale.

 

Restricționarea accesului pe website nu constituie în niciun caz o măsură discriminatorie, ci o măsură absolut necesară și utilă luată împotriva unui Vizitator, Utilizator/Cumpărător care a încălcat, chiar și numai parțial prezentele Termene și Condiții cauzând astfel orice fel de prejudicii Administratorului sau dacă în lipsa restricționării accesului, există numaidecât riscul producerii unor prejudicii/pagube iminente ce nu pot fi înlăturate de îndată.

 

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul, respectiv cu HISTERIA WORLD S.R.L., se va desfășura în absolut toate cazurile în mod direct prin utilizarea corespunzătoare a mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv prin utilizarea adreselor de e-mail și a numerelor de telefon afișate în subsolul site-ului precum și la secțiunea „Contact”, disponibilă pe site.

 

HISTERIA WORLD S.R.L., își rezervă în continuare dreptul deplin și neîngrădit de a modifica, actualiza sau șterge oricând informațiile prevăzute în secțiunea „Contact” fără a fi nevoită să justifice luarea unei asemenea măsuri.

 

3.3 În cazul în care înainte, în timpul sau după desfășurarea relațiilor contractuale există indicii rezonabile cu privire la planificarea și/sau desfășurarea unei activități suspecte ori vădit ilegale din partea unui Vizitator/Cumpărător, Vânzătorul, respectiv HISTERIA WORLD S.R.L. își rezervă în continuare dreptul deplin de a restricționa imediat și fără o notificare prealabilă accesul persoanelor în cauză pe site precum și sesizarea autorităților competente pentru efectuarea cercetărilor ce se impun și tragerea la răspundere sub toate formele a autorilor.

 

3.4. HISTERIA WORLD S.R.L., respectiv Administratorul, precum și toate celelalte persoane împuternicite de aceasta cu acest scop își rezervă dreptul în continuare de a publica, șterge, modifica sau actualiza pe site informații, articole, poze, imagini, înregistrări și/sau promoții despre produsele și/sau serviciile furnizate, precum și de către oricare altă terță persoană cu care se află în relații de colaborare, pe o perioadă de timp determinată și numai cu respectarea legislației în vigoare.

 

3.5. Toate prețurile aferente produselor și/sau serviciilor afișate și prezentate pe site sunt exprimate în Lei (RON), după caz Euro (EUR) și includ de asemenea T.V.A.

 

3.6. În cazurile și condițiile prevăzute de lege, prețul tuturor produselor afișate pe site includ de asemenea Taxa de timbru verde. În cazul în care persoana interesată (Vizitatorul, Cumpărătorul) are orice fel de nelămuriri cu privire la aceste prevederi, acesta va putea lua legătură oricând cu Administratorul, respectiv HISTERIA WORLD S.R.L., la adresa de e-mail contact@naturalhysteria.ro în vederea lămuririi tuturor aspectelor ce prezintă neclarități.

 

3.7. În situația în care Cumpărătorul alege să achite on-line contravaloarea produselor comandate pe site, Vânzătorul, respectiv HISTERIA WORLD S.R.L., nu este și nu poate fi obligată în nicio situație la rambursarea ori suportarea în orice fel a eventualelor taxe și comisioane ce ar rezulta sau care s-ar putea aplica Cumpărătorului în urma procesării plății electronice de către banca emitentă a cardului. De asemenea, în cazul solicitării rambursului de către Cumpărător, Vânzătorul nu va putea fi obligat la plata comisioanelor ce au rezultat, ci numai la rambursarea contravalorii produselor achiziționate.

 

3.8. Toate informațiile și elementele grafice utilizate și afișate pe site sunt prevăzute cu titlu de prezentare și nu pot constitui în niciun caz o obligație din partea HISTERIA WORLD S.R.L., acestea având în continuare un caracter pur informativ și orientativ.

 

3.9. După trecerea unui termen de cel puțin 15 (cincisprezece) zile de la intrarea în posesia efectivă a produselor achiziționate și dacă nu s-a solicitat între timp exercitarea dreptului de retragere, Cumpărătorului i se va putea solicita din partea HISTERIA WORLD S.R.L., acordarea unei evaluări scrise / recenzii („Review”) în legătură cu produsul sau serviciul achiziționat de pe site-ul Natural Hysteria.

 

Înaintea de publicarea recenziei propriu-zise, Cumpărătorul poate alege să-și stabilească un Pseudonim în cazul în care nu este de acord ca datele sale cu caracter personal, respectiv numele, prenumele să fie afișate în mod public.

 

 1. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA OBLIGAȚIILOR CONTRACTUALE

 

4.1. HISTERIA WORLD S.R.L., își rezervă în continuare dreptul de a cesiona și/sau subcontracta cu o terță persoană în vederea distribuirii unor bunuri sau prestarea unor servicii ce se află în strânsă legătură cu onorarea și livrarea Comenzii către Cumpărător.

 

În acest sens, Vânzătorul se obligă să îi aducă la cunoștință Cumpărătorului, operatorul / persoana împuternicită să livreze produsele achiziționate, conform Comenzii. Riscul pieirii bunului este suportat de către Cumpărător din momentul în care Vânzătorul predă toate produsele achiziționate operatorului sau persoanei împuternicite de acesta.

 

 1. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ.

 

5.1. Conținutul afișat pe site, astfel cum acesta este definit la pct. 1E) din prezentele Termene și condiții include printre altele, dar nelimitându-se strict la acestea și conținut multimedia, respectiv conținut audio sau grafic personalizat, logo-uri, bannere, simboluri de natură comercială, imagini statice (JPG, JPEG, PNG) sau dinamice (GIF, MPEG, MP4, AVI), texte și altele asemenea ce pot fi utilizate și afișate pe site-ul Natural Hysteria în temeiul unor acorduri și/sau convenții separate.

 

5.2. Vizitatorului site-ului, Cumpărătorului și oricărei alte terțe persoane îi este strict interzisă participarea în orice fel în ceea ce privește activitatea de copiere, alterare, prelucrare, expunere, descărcare, încărcare, partajare, stocare, transferare parțială ori integrală a „Conținutului” site-ului Natural Hysteria către alte terțe persoane în orice alt context decât cel înțeles, prevăzut și condiționat în mod expres de către HISTERIA WORLD S.R.L.

 

Eliminarea, alterarea, editarea ori prelucrarea în orice alt mod a elementelor care certifică sau care servesc la stabilirea dreptului de autor în favoarea HISTERIA WORLD S.R.L., este strict interzisă și sancționată de legislația în vigoare. Orice manifestare de voință în sensul utilizării în orice fel a elementelor existente, încărcate ori afișate pe server-ul Natural Hysteria de către o altă persoană în afara HISTERIA WORLD S.R.L. și a împuterniciților săi trebuie să îmbrace în mod expres acordul scris al Administratorului.

 

Fac excepție de la această regulă elementele expres selecționate de către Administrator și cele care pot fi distribuite (partajate) prin funcția „Share” direct de pe site-ul Natural Hysteria. În aceleași condiții, elementele existente pe site pot fi utilizate numai în scopuri exclusiv personale, cu condiția esențială ca aceste scopuri să nu aibă sub nicio formă un caracter de natură comercială, iar prin acțiune întreprinse să nu se încalce prevederile stabilite în prezentele Termene și Condiții.

 

5.3. Orice element, parte integrantă a Conținutului site-ului la care Vizitatorul / Cumpărătorul are și/sau obține acces pe orice cale, se află numaidecât sub incidența prezentelor Termene și Condiții, cu excepția cazului în care „Conținutul” sau anumite părți din acesta nu este însoțit de alte politici, acorduri ori convenții stabilite în mod expres de către HISTERIA WORLD S.R.L.

5.4. Întreg conținutul afișat privind produsele, prețurile și descrierile aferente acestora nu constituie în niciun caz o obligație contractuală din partea HISTERIA WORLD S.R.L sau a reprezentanților ori împuterniciților acesteia, iar aceasta nu poate fi ținută răspunzătoare în niciun caz pentru eventualele prejudicii cauzate Utilizatorilor / Cumpărătorilor.

 

5.5. Utilizarea și Accesarea Conținutului site-ului Natural Hysteria în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentele Termene și Condiții sunt strict interzise, sub sancțiunea antrenării oricărei forme de răspundere incidente și față de toate persoanele implicate.

 

 1. COMANDA PLASATĂ PRIN INTERMEDIUL WEBSITE-ULUI NATURAL HYSTERIA

 

6.1. Prin intermediul website-ului Natural Hysteria, Utilizatorul / Cumpărătorul are posibilitatea de a efectua una sau mai multe comenzi prin adăugarea produselor și serviciilor disponibile în „Coșul de cumpărături” urmata de completarea corectă a datelor de livrare și cele privind persoana Cumpărătorului.

 

Simpla acțiune de adăugare a produselor în „Coșul meu” nu echivalează în nicio situație cu încheierea valabilă a contractului de vânzare-cumpărare ori cu rezervarea acestor produse, fiind esențialmente ca, după plasarea produselor în „Coșul meu”, Utilizatorul / Cumpărătorul să parcurgă în acest sens și ceilalți pași necesari prevăzuți în interiorul panoului de comandă, respectiv completarea informațiilor necesare privind livrarea și persoana Cumpărătorului pentru finalizarea și procesarea comenzii de către Administrator ori împuterniciții acestuia.

 

Vânzătorul nu își asumă niciun fel de răspundere pentru lipsa de operativitate a Utilizatorului / Cumpărătorului în cazul în care în intervalul de timp de la momentul adăugării produselor disponibile în „Coșul meu” și până la momentul finalizării comenzii, produsul selectat devine între timp indisponibil sau marcat de către Administrator „stoc epuizat”.

 

6.2. Prin plasarea unei comenzi, Cumpărătorul se obligă ca toate datele pe care urmează să le introducă în baza de date a Administratorului să corespundă realității, să fie complete și corecte. În cazul existenței unor erori materiale în ceea ce privește datele furnizate, Cumpărătorul se obligă să le corecteze el însuși, iar dacă acest lucru nu este posibil, să anunțe de îndată și fără întârziere în acest sens Administratorul pentru a le putea remedia.

 

6.3. Cumpărătorul este de acord ca în urma completării datelor solicitate și afișate în panoul de comandă, acestea să fie vizualizate și accesate de către Vânzător în vederea onorării comenzii. Vânzătorul se obligă să nu utilizeze aceste date în alte scopuri decât cele privind îndeplinirea obligațiilor contractuale stabilite între Cumpărător și Vânzător.

 

6.4. Vânzătorul își rezervă în continuare dreptul unilateral de a gestiona, prelucra, modifica, actualiza și anula orice Comandă efectuată pe site de către Cumpărător dacă aceasta este transmisă din eroare, vădit inițiată cu rea-credință și/sau dacă nu există intenția reală și serioasă a Cumpărătorului de a încheia contractul de vânzare-cumpărare.

 

6.5. Orice comandă plasată pe site va putea fi anulată în mod unilateral și necondiționat de către Vânzător, deîndată și fără întârziere în următoarele cazuri prevăzute limitativ:

 1. tranzacția on-line efectuată de către Cumpărător nu a fost acceptată de procesatorul de plăți agreat de către Vânzător sau aceasta a fost respinsă automat de către banca emitentă a cardului din orice motive imputabile sau neimputabile Cumpărătorului.
 2. datele furnizate de către Cumpărător sunt vădit greșite, nereale, incomplete sau acestea încalcă prevederile legale ori aduc atingere ordinii publice și bunelor moravuri.
 3. Cumpărătorul a introdus în „Coșul meu” unul sau mai multe produse disponibile, dar între intervalul de timp prevăzut pentru completarea datelor de livrare și plasarea comenzii, acesta a devenit indisponibil.

 

6.6. În cazul prevăzut la pct. 6.4., Cumpărătorul va fi notificat în acest sens de către Vânzător numai în ceea ce privește anularea comenzii plasate pe site, fără ca acesta să poată fi ținut răspunzător pentru eventualele prejudicii cauzate Cumpărătorului.

 

6.7. În ceea ce privește exercitarea dreptului de retragere din contract, potrivit prevederilor art. 16 din O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii sunt exceptate de la dreptul de retragere prevăzut la art. 9 – 15 în ceea ce priveşte contractele la distanță şi contractele în afara spațiilor comerciale următoarele: lit. e) furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator. Dreptul de retragere va putea fi totuși exercitat în acord cu prevederile O.U.G. nr. 34/2014, cu condiția esențială ca produsele livrate să nu fie desigilate ori resigilate de către Cumpărător, iar dreptul de retragere să fie exercitat în interiorul termenului de 14 zile de la intrarea în posesie a produselor..

 

În cazul exercitării dreptului de retragere din contract, în condițiile în care produsele nu au fost desigilate de consumator, Cumpărătorul se obligă să transmită prin e-mail formularul de retragere din contract; completat, datat și semnat de mâna Cumpărătorului la adresa indicată în secțiunea „Contact”. Formularul de retragere din contract este integrat în site   și poate fi descărcat la următoarea adresă https://naturalhysteria.ro/formular-retragere.

 

6.9. În situația exercitării dreptului de retragere din contract în termenele și condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 34/2014, Cumpărătorul se obligă ca deîndată și fără întârziere să returneze Vânzătorului toate produsele și accesoriile acestora care au făcut în mod corespunzător obiectului contractului de vânzare-cumpărare.

 

Cumpărătorul se obligă de asemenea ca prin exercitarea dreptului de retragere să returneze și orice alte accesorii care au însoțit numaidecât produsul respectiv constând limitativ în eventualele promoții, premii cadouri, discounturi, recompense ori alte beneficii sau avantaje de care Cumpărătorul a beneficiat în mod direct sau indirect, ca urmare a plasării și finalizării comenzii pe site.

 

Potrivit principiului de drept accesorium sequitur principale, bunul accesoriu va urma în toate cazurile soarta bunului principal. Astfel, în condițiile în care Cumpărătorul solicită retragerea din contract, raporturile juridice dintre părți se prezumă a nu fi existat niciodată, dar prestațiile executate rămân executate. În urma exercitării dreptului de retragere din contract, Cumpărătorul pierde întocmai dreptul de proprietate al produselor achiziționate și are obligația de a le restitui de îndată Vânzătorului în aceeași stare, valoare, cantitate și calitate în care le-a preluat la data recepționării. De asemenea, Vânzătorul nu este îndreptățit să rețină sumele de bani achitate de către Cumpărător în temeiul raportului juridic care tocmai și-a încetat existența, astfel valoarea produselor achiziționate va fi restituită Cumpărătorului în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii în interiorul termenului de 14 zile, ca urmare a exercitării dreptului de retragere din partea Cumpărătorului sau în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data la care Vânzătorul a luat cunoștință de exercitarea valabilă a dreptului de retragere din partea Cumpărătorului.

 

6.9.1. În cazul în care Cumpărătorul, din motive imputabile sau neimputabile refuză ori nu poate proceda în consecință la returnarea bunului principal ori a accesoriilor care l-au însoțit ori acestea deși sunt returnate au fost în prealabil desigilate ori prezintă urme vizibile de deteriorare, uzură sau folosință care au determinat diminuarea în orice mod a valorii acestora, Vânzătorul poate refuza motivat exercitarea dreptului de retragere din partea Cumpărătorului ori după caz, poate solicita repararea proporțională a acestora, aducerea lor la starea inițială ori, după caz, achitarea contravalorii în limita îmbogățirii, sub sancțiunile prevăzute de lege. În cazul în care bunurile achiziționate au fost distruse în totalitate de către Cumpărător din motive imputabile acestuia, iar produsele nu mai pot fi reutilizate prin orice mijloace, acesta nu va fi îndreptățit să primească contravaloarea lor prezumându-se în mod rezonabil că a renunțat la dreptul de retragere prevăzut de art. 9 din O.U.G. nr. 34/2014 .

 

6.9.2. În cazul în care dreptul de retragere este exercitat de către Cumpărător cu respectarea tuturor prevederilor legale, sumele reprezentând contravaloarea produselor achitate vor fi returnate după cum urmează:

 1. pentru Comenzile achitate on-line cu cardul de debit, prin restituirea contravalorii produselor, cu excepția taxelor și comisioanelor percepute de către banca emitentă a cardului, în termen de 14 zile sau cel mult 30 de zile în contul în care s-a efectuat plata;
 2. pentru Comenzile achitate prin ordin de plată / ramburs / iTransfer/ Card bancar, prin virament bancar în condițiile stipulate anterior la lit. a);
 3. prin acordul bilateral al părților contractante în cazurile în care nu sunt aplicabile prevederile arătate la pct. 6.9.2. lit. a) și b).
 4. Contravaloarea transportului aferent comenzii nu va fi returnată.

 

6.9.3. În cazul în care Cumpărătorul nu își îndeplinește obligația de a returna produsele în termenul legal, Vânzătorul va putea în mod corespunzător să dispună amânarea rambursării sumelor achitate până la momentul recepționării produselor vândute și livrate Cumpărătorului sau, după caz, până la momentul primirii unei garanții îndestulătoare.

 

 1. DISPONIBILITATEA PRODUSELOR:

 

7.1. Caracteristicile, specificațiile, starea și disponibilitatea produselor și/sau a serviciilor oferite spre vânzare de HISTERIA WORLD S.R.L., vor fi afișate pe site-ul după cum urmează:

 • “în stoc”– Vânzătorul deține mai mult de 5 bucăți din produsul respectiv în stoc.
 • “stoc limitat”– Vânzătorul deține mai puțin de 5 bucăți din produsul respectiv în stoc.
 • “stoc epuizat”Vânzătorul nu mai deține în acest moment produsul respectiv în stoc.
 • “indisponibil”– Produsul sau serviciul respectiv nu poate fi comandat / achiziționat, iar data la care acestea vor fi disponibile este incertă.

 

7.2. În situația în care o comandă a fost finalizată de către Cumpărător, iar contravaloarea produselor și / sau serviciilor a fost achitată prin intermediul viramentului bancar – mijloacelor de plată electronice, iar produsele și/sau serviciile respective nu mai pot fi livrate / predate deoarece acestea au devenit între timp indisponibile, Vânzătorul se obligă ca într-o astfel de situație să aducă de îndată la cunoștința Cumpărătorului prin orice mijloace de comunicare aceste aspecte și poate totodată să informeze Cumpărătorul că are posibilitatea de a solicita cu această ocazie rezervarea serviciilor / produselor cu aceleași caracteristici până la momentul în care acestea vor reintra în stocul Vânzătorului ori va putea solicita returnarea integrală a contravalorii comenzii, cu excepția taxelor și comisioanelor percepute de către banca emitentă a cardului, în contul bancar al Cumpărătorului din care s-a efectuat plata în termen de cel mult 14 zile și în cazuri justificate, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință pe orice cale de imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor contractuale.

 

 1. DREPTUL DE RETRAGERE

 

8.1. Cumpărătorul, în calitate de consumator, cu excepția cazurilor prevăzute de lege și a prezentelor Termene și Condiții beneficiază potrivit legii de o perioadă de 14 zile de la intrarea în posesie a produselor pentru a se retrage dintr-un contract la distanță sau dintr-un contract în afara spațiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri suplimentare.

 

8.2. În ceea ce privește exercitarea dreptului de retragere din contract, potrivit prevederilor art. 16 din O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii sunt exceptate de la dreptul de retragere prevăzut la art. 9 – 15 în ceea ce priveşte contractele la distanță şi contractele în afara spațiilor comerciale următoarele: lit. e) furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator.

 

8.3. Dreptul de retragere va putea fi totuși exercitat în acord cu prevederile O.U.G. nr. 34/2014, cu condiția esențială ca produsele livrate să nu fie desigilate ori resigilate de către Cumpărător, iar dreptul de retragere să fie exercitat în interiorul termenului de 14 zile de la intrarea în posesie a produselor.

 

8.4. Perioada de retragere prevăzută la pct. 8.1. expiră:

 1. din ziua în care consumatorul sau o terță parte (alta decât transportatorul și care este indicată prin orice mijloace de comunicare) de cumpărător intră în posesia fizică și efectivă a produselor achiziționate.
 2. în situația în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, perioada de retragere din contracte expiră în ziua în care consumatorul sau o terță persoană indicată de către consumator (alta decât transportatorul) intră în posesia fizică și efectivă a ultimului produs.

 

 1. EXERCITAREA DREPTULUI DE RETRAGERE

 

9.1. Înainte de expirarea perioadei de retragere și dacă sunt îndeplinite în acest sens toate condițiile pentru exercitarea valabilă a dreptului de retragere, Cumpărătorul va informa în scris Vânzătorul cu privire la decizia sa de retragere din contract. În privința exercitării valabile a dreptului de retragere, Cumpărătorul va putea alege una dintre următoarele variante:

 1. completarea formularului de retragere pus la dispoziția Cumpărătorului, în format fizic sau electronic pe site-ul Natural Hysteriahttps://naturalhysteria.ro/formular-retragere.
 2. formularea unei declarații neechivoce, respectiv a unei cereri scrise care să cuprindă în principal datele de identificare ale Cumpărătorului, precum și descrierea succintă a produselor comandate plasate pe site, semnată și datată de către Cumpărător.

 

9.2. Declarația de retragere din contract va fi transmisă Vânzătorului din ziua completării ei sau imediat ulterior acesteia, de către Cumpărător ori o persoană împuternicită de acesta, prin servicii de curierat, cu scrisoare recomandată și confirmare de primire sau în format electronic la adresa de e-mail a Vânzătorului, contact@naturalhysteria.ro.

 

În cazul în care declarația de retragere s-a transmis prin mijloace de comunicare la distanță, Vânzătorul va proceda în mod corespunzător la confirmarea primirii declarației de retragere și va dispune înregistrarea acesteia deîndată. Data transmiterii declarației de retragere din contract se consideră data și ora la care Cumpărătorul a transmis conținutul declarației prin intermediul oricărui client de e-mail valabil. În cazul în care Cumpărătorul nu recepționează confirmarea primirii declarației de retragere din partea Vânzătorului în termen de cel mult 24 ore, acesta se obligă să ia legătura cu acesta de îndată prin toate mijloacele de comunicare disponibile pe site.

9.3. Sarcina probei privind exercitarea dreptului de retragere în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 34/2014 revine potrivit legii Cumpărătorului.

 

 1. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR ÎN CAZUL EXERCITĂRII DREPTULUI DE RETRAGERE

10.1. OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI (PROFESIONISTULUI)

 

 1. Vânzătorul se obligă să ramburseze contravaloarea produselor pe care le-a primit cu titlu de plată din partea Cumpărătorului, fără întârziere nejustificată și în termen de 14 zile sau după caz, cel mult 30 de zile de la data la care este informat pe orice cale de decizia de retragere din contract a Cumpărătorului.
 2. Vânzătorul se obligă să ramburseze contravaloarea comenzii în condițiile stabilite la pct. 6.9.2. și cu condiția de a nu cădea în sarcina Vânzătorului plata de comisioane suplimentare în urma rambursării.
 3. În situația în care Cumpărătorul returnează produsele, în cazul contractelor de vânzare – cumpărare, Vânzătorul poate amâna rambursarea sumelor până la data recepționării efective a produselor și verificarea acestora.

 

10.2. OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI (CONSUMATORULUI)

 

 1. Cumpărătorul se obligă să returneze toate produsele în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat Vânzătorului decizia sa de retragere din contract în condițiile prevăzute de prezentele Termene și Condiții. În acest sens, Cumpărătorul va înmâna Vânzătorului sau unei persoane autorizate de acesta toate produsele care fac obiectul acordului de retragere din contract. Termenul prevăzut pentru exercitarea dreptului de retragere este respectat numai dacă produsele sunt returnate de către Cumpărător înainte de expirarea termenului de 14 zile calendaristice.
 2. Cumpărătorul nu va suporta alte costuri suplimentare, cu excepția cheltuielilor de transport către Vânzător.
 3. Cumpărătorul este pe deplin responsabil în ceea ce privește diminuarea valorii produselor rezultate ca urmare a manipulării defectuoase în contradicție cu specificațiile prevăzute în manualele de instrucțiuni de folosire. În toate cazurile potrivit legii, diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru consumator în a-și exercita dreptul de retragere.
 4. Vânzătorul va fi în toate cazurile îndreptățit să facă dovada diminuării valorii produselor achiziționate prin orice mijloace de probă, inclusiv expertize tehnice și de specialitate, precum și alte rapoarte similare, numai de către personal specializat și autorizat potrivit legii.

 

 1. BUNURI/SERVICII INCOMPATIBILE CU EXERCITAREA DREPTULUI DE RETRAGERE

11.1. EXCEPTĂRI DE LA DREPTUL DE RETRAGERE

 

11.2. Potrivit dispozițiilor O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, sunt exceptate de la dreptul de retragere prevăzut la art. 9 – 15 în ceea ce privește contractele la distanță și contractele în afara spațiilor comerciale următoarele:

 1. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către Profesionist;
 2. furnizarea de produse sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care Profesionistul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
 3. furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de Consumator sau personalizate în mod clar;
 4. furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
 5. furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Consumator;
 6. furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
 7. contractele în cazul cărora Consumatorul a solicitat în mod special Profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, Profesionistul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de Consumator sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;
 8. furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
 9. furnizarea de ziare periodice și reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;
 10. contractele încheiate în cadrul unei licitații;
 11. furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.

 

 1. CONFIDENȚIALITATEA

 

13.1. HISTERIA WORLD S.R.L., precum și împuterniciții acesteia se vor asigura pe tot parcursul desfășurării relației contractuale, în acord cu prevederile prezentelor Termene și Condiții să păstreze conversațiile purtate între aceasta și Cumpărător în condiții corespunzătoare de siguranță, securitate și confidențialitate. Dezvăluirea oricăror informații furnizate de către Cumpărător prin intermediul site-ului Natural Hysteria către alte terțe persoane se va putea realiza în mod corespunzător numai în temeiul unei manifestări de voință din partea Cumpărătorului.

 

13.2. Dezvăluirea, furnizarea și transmiterea voluntară de către Vizitator / Cumpărător a unor informații și/sau imagini, materiale, secrete comerciale, tehnici, sugestii, recomandări, know-how-uri, idei sau concepte prin intermediul site-ului conferă Administratorului drept de acces nelimitat, nerestricționat și deplin asupra acestora, iar Vânzătorul le va putea folosi, modifica, utiliza, distribui sau reproduce fără a fi ținut să ofere în schimb prestații materiale sau despăgubiri și fără a fi necesar acordul prealabil al Cumpărătorului în acest sens.

 

 1. COMUNICĂRI COMERCIALE

 

14.1. Vizitatorul / Cumpărătorul este de acord să primească din partea HISTERIA WORLD S.R.L., comunicări și/sau notificări periodice constând în diferite promoții, campanii, reduceri, newsletter sau altele asemenea prin orice mijloace de comunicare directe și/sau la distanță stabilite în acest sens de către Administrator prin opțiunile puse la dispoziție pe site-ul Natural Hysteria.

 

Cumpărătorul poate determina în mod unilateral continuarea sau încetarea recepționării comunicărilor de natură comercială. Modificarea opțiunii privind acordul dat pentru comunicările de natură comercială se poate actualiza în următoarele cazuri:

 1. prin actualizarea setărilor și modificarea datelor de contact în pagina „Cont”, la secțiunea “Abonările mele”;
 2. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în toate comunicările de natură comercială primite de la Vânzător;
 3. prin contactarea directă a Vânzătorului în acest sens.

 

14.2. Prin acțiunea Utilizatorului de a adăuga produse și/sau servicii în „Coșul meu”, Vânzătorul are dreptul și totodată acordul Cumpărătorului de a îi transmite informații și comunicări de natură comercială cu privire la:

 1. modificarea prețurilor produselor și/sau serviciilor.
 2. recomandări de produse și/sau servicii similare sau adiacente care ar putea manifesta orice formă de interes al Cumpărătorului.
 3. starea, existența, disponibilitatea sau indisponibilitatea produselor și/sau serviciilor.
 4. promoții, discounturi, notificări privind produsele și/sau serviciile selectate.

 

14.3. Prin acțiunea Utilizatorului de a adăuga produse și/sau servicii în secțiunea “Favorite”, Vânzătorul are dreptul și totodată acordul Cumpărătorului de a îi transmite informații și comunicări de natură comercială în condițiile prevăzute la pct. 14.2. lit. a), b), c) și d).

 

14.4. Prin acțiunea Utilizatorului/Cumpărătorului de a achiziționa produse și/sau servicii, Vânzătorul are dreptul și totodată acordul Cumpărătorului de a îi transmite informații și comunicări de natură comercială în condițiile prevăzute la pct. 14.2. lit. a), b), c) și d).

 

14.5. Utilizatorul / Cumpărătorul are posibilitatea de a înceta în orice moment transmiterea comunicărilor de natură comercială prevăzute la pct. 14 din prezentele Termene și Condiții prin accesarea contului de Utilizator, respectiv a opțiunilor de dezabonare afișate în subsolul mesajelor comerciale primite de la HISTERIA WORLD S.R.L. Dezabonarea, din punct de vedere juridic produce efecte față de Cumpărător numai pentru viitor, prestațiile executate rămân executate, iar obligațiile cu scadența împlinită trebuie îndeplinite.

 

14.6. În vederea îmbunătățirii calității produselor și / sau serviciilor oferite de către HISTERIA WORLD S.R.L., dar și în ceea ce privește îmbunătățirea experienței generale de cumpărare și utilizare a site-ului, Cumpărătorul este de acord ca HISTERIA WORLD S.R.L. să folosească anumite date care ar putea avea un caracter personal în vederea efectuării unor studii și / sau cercetări de piață individuale, sondaje de opinie, cereri de feedback și altele asemenea, sub rezerva confidențialității informațiilor colectate.

 

Informațiile colectate în urma efectuării unor cercetări și / sau studii de piață nu vor fi distribuite către terțe persoane și nu vor fi utilizate în alte scopuri publicitare / de marketing, ci strict în scop educațional în vederea îmbunătățirii experienței generale a Cumpărătorilor produselor și/sau serviciilor oferite de către HISTERIA WORLD S.R.L. Răspunsurile furnizate și înregistrările colectate nu vor fi asociate cu identitatea persoanei sau cu alte elemente care ar putea să conducă la identificarea acesteia.

 

 1. MODALITĂȚI DE FACTURARE ȘI PLATĂ

 

15.1. Prețurile produselor și / sau serviciilor afișate în mod lizibil pe site-ul Natural Hysteria includ T.V.A., conform legislației aplicabile în vigoare.

 

15.2. Prețul și modalitatea de plată sunt specificate în mod expres în panoul de comandă înainte de finalizarea acesteia. După acceptarea prețului și înregistrarea comenzii, Vânzătorul va transmite către Cumpărător în cel mai scurt timp factura aferentă pentru toate produsele și/sau serviciile comandate.

 

15.3. Factura remisă aferentă comenzii plasate va fi transmisă în format electronic la adresa de e-mail precizată de către Cumpărător în acest sens ori direct în contul de utilizator al acestuia. În cazul în care Cumpărătorul solicită în mod expres Vânzătorului emiterea facturii în format fizic-tipărit, acesta va putea fi obligat în mod proporțional la suportarea oricăror alte taxe și cheltuieli privind emiterea, tipărirea și livrarea acesteia prin poștă/curier la adresa indicată de Cumpărător

 

15.4. Cumpărătorul se obligă să verifice și, după caz, să actualizeze periodic ori de câte ori este cazul, toate datele și informațiile necesare desfășurării raporturilor comerciale dintre Vânzător și Cumpărător. Cumpărătorul are posibilitatea de a accesa, vizualiza, șterge și descărca toate documentele, datele personale furnizate și facturile puse la dispoziția sa în Contul de Utilizator.

 

15.5. În cazul în care aceste informații devin indisponibile, iar Cumpărătorul nu le poate accesa, este de acord să notifice în acest sens Vânzătorul cu privire la aspectele constatate la adresa de e-mail: contact@naturalhysteria.ro.

 

15.6. Toate datele și informațiile considerate sensibile ale cardului de debit/credit al Cumpărătorului (cod pin, cod CCV, număr card, identitatea titularului) nu sunt și nu vor fi accesibile în nicio situație de către HISTERIA WORLD S.R.L. De asemenea, aceste date nu vor fi stocate de către HISTERIA WORLD S.R.L., pe serverele sale personale, ci doar de către instituția/operatorul de autorizare a tranzacției on-line ori a unei alte entități autorizate în acest sens să presteze astfel de servicii de stocare și procesare a datelor de identificare ale cardului, despre a cărei identitate Cumpărătorul va fi informat în toate cazurile și anterior introducerii și transmiterii datelor pentru finalizarea operațiunii de plată. În prezent, entitatea autorizată în acest scop să presteze servicii de prelucrare și stocare a datelor de card și agreată de către HISTERIA WORLD S.R.L., este LibraPay.

 

15.7. Pentru prevenirea fraudelor și/sau a infracțiunilor economice în mediul on-line, în eventualitatea în care există suspiciuni rezonabile cu privire la autenticitatea și valabilitatea tranzacției, precum și pentru oricare alte motive temeinice, la înregistrarea și finalizarea Comenzii, Cumpărătorului i se va putea solicita de către Administrator în acest sens să autorizeze plata prin alte modalități, respectiv prin introducerea unei parole de siguranță și/sau a unui cod PIN personalizat, transmis către Cumpărător.

 

15.8. Din motive de securitate a tranzacțiilor, Cumpărătorului nu i se recomandă de către Administrator să păstreze conexiunea pe site mai mult de 24 de ore. Divulgarea în orice fel, intenționat sau neintenționat a parolei de acces în Contul de Utilizator este strict interzisă, în acest sens se recomandă utilizarea unei parole „puternice” care să conțină cel puțin 8 caractere incluzând litere mari, mici, cifre și alte caractere speciale permise de către sistem.

 

 1. LIVRAREA BUNURILOR.

 

16.1. Vânzătorul se obligă prin prezentele Termene și Condiții să livreze și să ambaleze în mod corespunzător toate produsele achiziționate de către Cumpărător, în conformitate cu prevederile acordurilor și convențiilor stabilite între beneficiar și prestatorul de servicii de transport, livrare și curierat a produselor disponibile pe site.

 

16.2. Livrarea și transportarea produselor achiziționate de către Cumpărător prin intermediul site-ului se va realiza în condițiile, convențiile, acordurile și la termenele prevăzute în contractele încheiate între Vânzător și prestatorul de servicii de livrare și curierat rapid.

 

16.3. Vânzătorul va efectua livrarea bunurilor și serviciilor pe teritoriul României, iar în mod excepțional și în alte state membre ale Uniunii Europene.

 

16.4. Cumpărătorul este de acord că Vânzătorul ori prestatorul de servicii de livrare și curierat rapid a produselor achiziționate de pe site-ul Natural Hysteria nu poate fi responsabil/ținut răspunzător în niciun caz datorită eventualelor întârzieri neimputabile Vânzătorului ori prestatorului de servicii de livrare și curierat rapid atât timp cât aceștia din urmă oferă Cumpărătorului garanții îndestulătoare că produsele se vor livra într-un termen optim, previzibil și rezonabil. În toate cazurile, livrarea produselor se realizează potrivit legii într-un termen de maximum 30 de zile de la data plasării și procesării comenzii, cu excepția cazului în care comanda urmează a fi livrată în alt stat membru al Uniunii Europene, caz în care termenul de 30 de zile va putea fi prelungit prin acordul părților sau prin voința unilaterală a Vânzătorului, dar fără a depăși cel mult 90 de zile calendaristice.

 

16.5. Prin grija Vânzătorului sau, după caz, a prestatorului de servicii de livrare și curierat rapid, Cumpărătorul va putea obține informații esențiale cu privire la statusul actual al comenzii. Odată cu predarea produselor către prestatorul de servicii de livrare și curierat rapid, coletului i se va aloca în mod gratuit un cod de identificare AWB care va putea fi accesat de către Cumpărător în vederea estimării timpului de livrare și luării la cunoștință a altor elemente esențiale în ceea ce privește comanda efectuată.

 

 1. GARANȚIILE ACORDATE CUMPĂRĂTORULUI

 

17.1. Garanția se poate acorda numai în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă în vigoare și doar în cazul respectării obligațiilor contractuale și a tuturor condițiilor prevăzute în certificatul de garanție. Produsele și / sau serviciile comercializate de către HISTERIA WORLD S.R.L prin intermediul site-ului Natural Hysteria beneficiază în mod corespunzător de garanție în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, precum și a politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele comercializate de către Natural Hysteria sunt noi, sigilate, în ambalaje originale și sunt însoțite de toate avizele necesare de funcționare și comercializare a acestor categorii de produse.

 

17.2. În cazul persoanelor fizice din România, acestea beneficiază în mod corespunzător de garanție în ceea ce privește produsele și / sau serviciile achiziționate prin intermediul site-ului Natural Hysteria în temeiul prevederilor Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanțiile asociate acestora, O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, cu modificările și completările ulterioare, precum și dacă este cazul, în temeiul certificatului de garanție emis în mod direct de către Vânzător sau producător în acest sens.

 

În cazul societăților comerciale (persoanelor juridice de pretutindeni), organizațiilor, asociațiilor constituite potrivit legii sau nu, garanția comercială se va acorda în mod corespunzător în temeiul prevederilor stipulate în mod expres în certificatul de garanție oferit în acest sens de către Vânzător sau producător, precum și dacă este cazul, ca urmare a incidenței aplicării altor legi și/sau tratate, acorduri / convenții internaționale europene la care România este parte.

 

 1. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

 

18.1. Vânzătorul nu va putea fi ținut responsabil / răspunzător pentru eventualele daune / prejudicii pe care Cumpărătorul sau oricare altă terță persoană le-ar putea suferi ca urmare a îndeplinirii corespunzătoare a obligațiilor contractuale de către Vânzător, conform Comenzii și prezentelor Termene și Condiții. În condiții similare, Vânzătorul nu va putea fi ținut răspunzător și / sau obligat la plata unor despăgubiri sau reparații de orice natură ce rezultă întocmai din utilizarea necorespunzătoare a produselor și/sau serviciilor achiziționate după livrare/prestare ori în cazul distrugerii ori pierderii acestora.

 

18.2. Prin înregistrarea și utilizarea Contului, Cumpărătorul își asumă întreaga răspundere pentru menținerea confidențialității datelor de autentificare (nume de utilizator și parola) și cele privind gestionarea Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, acesta este pe deplin responsabil de întreaga activitate desfășurată prin intermediul Contului creat pe site-ul Natural Hysteria.

 

18.3. Cumpărătorul declară faptul că acceptă în mod expres și neechivoc prevederile stipulate în prezentele Termene și Condiții, iar în cazul în care nu este de acord în totalitate cu acestea se obligă să părăsească de îndată site-ul Natural Hysteria și să nu îl utilizeze în continuare.

 

18.4. HISTERIA WORLD S.R.L. își rezervă în totalitate dreptul de a gestiona, prelucra, modifica și actualiza în mod constant și unilateral oricând este necesar și fără vreo notificare prealabilă prezentele Termene și Condiții, precum și orice alte acte, acorduri, convenții în ceea ce privește modul de utilizare și funcționare a site-ului Natural Hysteria.

 

18.5. Prezentele Termene și Condiții sunt opozabile și își produc toate efectele numai de la momentul afișării / publicării acestora pe site-ul Natural Hysteria. Toți vizitatorii site-ului Natural Hysteria se obligă să consulte periodic prezentele Termene și Condiții înainte de efectuarea oricărei acțiuni și / sau inacțiuni ce ar putea intra în conflict cu noile reglementări stabilite de HISTERIA WORLD S.R.L. în vigoare.

 

 1. PRELUCRAREA ȘI GESTIONAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

19.1. HISTERIA WORLD S.R.L., se obligă să respecte legislația în vigoare în ceea ce privește gestionarea, prelucrarea, actualizarea, rectificarea și monitorizarea datelor cu caracter personal cu care intră în contact pe tot parcursul desfășurării raporturilor juridice dintre părțile contractante.

 

În acest sens, Vânzătorul se obligă să efectueze toate demersurile necesare și legale pentru a se alinia în mod corespunzător cu privire la noutățile legislative aplicabile în domeniul gestionării și prelucrării datelor cu caracter personal.

 

19.2. Orice persoană interesată are posibilitatea de a consulta oricând și în mod gratuit Politica de Confidențialitate extinsă cu privire la prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal. Politica de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal poate fi consultată aici.

 

19.3. Orice persoană interesată se poate adresa în mod direct și gratuit direct Vânzătorului, la adresa de contact privacy@naturalhysteria.ro pentru orice fel de neclarități cu privire la modul în care HISTERIA WORLD S.R.L. prelucrează și protejează datele cu caracter personal cu care intră în contact pe parcursul desfășurării raporturilor juridice dintre părți.

 

 1. POLITICA PRIVIND FOLOSIREA COOKIES

 

20.1. Un „Internet Cookie” (termen denumit în continuare „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori, după caz, ”cookie” ) este un fișier de mici dimensiuni alcătuit din litere și numere, care va fi stocat prin accesare pe computerul, terminalul mobil sau pe orice alte echipamente și / sau dispozitive electronice ale unui utilizator care utilizează o conexiune de internet / date mobile.

 

Cookie-ul este instalat în terminalul utilizatorului prin solicitarea transmisă de către un server web unui browser (ex: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome) și în toate cazurile acesta nu conține programe tip software, viruși sau spyware și nu poate accesa în nicio situație informațiile existente pe hard disk-ul intern sau extern al utilizatorului).

 

Un cookie este alcătuit de regulă din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Durata de existență a unui cookie este pe perioadă determinată întrucât din punct de vedere tehnic, doar serverul web care a transmis cookie-ul îl va putea accesa din nou și doar în momentul în care Utilizatorul se întoarce din nou pe website-ul asociat server-ului web. Cookie-urile nu vor solicita utilizatorilor date sau informații cu caracter personal, iar acestea nu vor proceda la stocarea datelor care ar putea avea ca impact identificarea utilizatorilor.

 

20.2. Orice persoană interesată are posibilitatea de a consulta integral și gratuit, oricând și în mod liber Politica Natural Hysteria privind Cookie-urile, respectiv modul în care HISTERIA WORLD S.R.L. înțelege să utilizeze și să folosească aceste cookie-uri în desfășurarea raporturilor comerciale dintre părți. Politica Cookie-urilor poate fi consultată la următoarea adresă web http://naturalhysteria.ro/cookie-uri/.

 

 1. ÎNLĂTURAREA RĂSPUNDERII ȘI FORȚA MAJORĂ

 

21.1. Părțile contractante nu vor fi ținute răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor contractuale și vor fi exonerate de răspundere dacă o astfel de neexecutare la termen sau în mod corespunzător se datorează unui eveniment / caz de forță majoră.

Potrivit art. 1351 Cod civil, forța majoră reprezintă acel eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

 

21.2.  Dacă în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la data producerii cazului de forță majoră, respectivul eveniment nu încetează să-și producă efectele, fiecare parte va avea dreptul să notifice de îndată celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre acestea să poată pretinde celeilalte părți plata unor despăgubiri sau orice alte daune-interese.

 

 1. SITUAȚII CU CARACTER LITIGIOS. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 

22.1. În cazul existenței unor situații cu caracter litigios, părțile contractante se vor obliga prin prezentele Termene și Condiții să stăruie înainte de toate soluționarea oricărui diferend ce s-ar ivi în inițierea, executarea, modificarea ori suspendarea contractului pe cale amiabilă.

 

22.2. În situația în care valoarea totală a contractului de vânzare-cumpărare, respectiv a comenzii plasate de către Cumpărător prin intermediul site-ului Natural Hysteria depășește suma de 1500 lei, părțile sunt de acord ca înainte de antamarea oricărei acțiuni de natură contencioasă sau necontencioasă, civilă, administrativă sau penală în fața autorităților, instituțiilor publice sau instanțelor de judecată competente să parcurgă în prealabil procedura medierii realizate de către un mediator autorizat astfel cum este prevăzut și reglementat de Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator în vederea soluționării conflictului dintre părți. În acest sens, mediatorul va analiza situația expusă de către părți și va propune o modalitate legală de soluționare a litigiului ivit care nu va avea caracter obligatoriu pentru părți, acestea având în continuare dreptul de a solicita concursul instanțelor de judecată competente.

 

22.3. În cazul în care litigiul dintre părți nu poate fi soluționat în baza prevederilor art. 22.1. sau 22.2., părțile înțeleg să stabilească competența teritorială de soluționare a litigiului în raza teritorială de la sediul Vânzătorului, respectiv în mun. Oradea, str. Tîrnavelor nr. 12, bl. AN6, ap. 32, jud. Bihor.

 

 1. MODALITĂȚI DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

 

24.1. Contractul de vânzare-cumpărare încheiat între părți poate înceta:

 1. unilateral, de către una dintre părțile contractante, cu obligația transmiterii prealabile a unei notificări cu cel puțin 14 (paisprezece) zile de la data recepționării produselor achiziționate în cazul Cumpărătorului și de la data recepționării comenzii în cazul Vânzătorului.
 2. în cazul exercitării dreptului de retragere din contract, în acord cu condițiile, termenele și dispozițiile prevăzute de O.U.G. nr. 34/2014, precum și de prezentele Termene și Condiții;
 3. prin acordul de voință al ambelor părți contractante.

 

 1. DISPOZIȚII FINALE

 

24.1. HISTERIA WORLD S.R.L., își rezervă în continuare dreptul de a modifica, actualiza și / sau rectifica conținutul prezentelor Termene și Condiții oricând, fără justificare și fără notificare prealabilă, Utilizatorul fiind obligat în acest sens să consulte periodic modificările intervenite în prezentele Termene și Condiții, sub sancțiunea de a nu lua în considerare reclamațiile și / sau sesizările intervenite anterior intrării în vigoare a noilor reglementări.

 

24.2. HISTERIA WORLD S.R.L., se obligă să afișeze la loc lizibil data ultimei modificări a prezentelor Termene și Condiții.

 

 

 

 

HISTERIA WORLD S.R.L.

 

 

 

 

 

 

 

______________________________

ANEXE

 

 1. MODEL FORMULAR DE RETRAGERE (COMPLETAT):

 

CĂTRE

   HISTERIA WORLD S.R.L.

S.C. HISTERIA WORLD S.R.L., persoană juridică română denumită în continuare „Natural Hysteria”, cu sediul social în mun. Oradea, str. Târnavelor nr. 12, bl. AN6, ap. 32, jud. Bihor, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Bihor având număr de ordine în Registrul Comerțului J5/824/2003, cod unic de înregistrare fiscală RO15553211 din data de 00.00.2019, identificator unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J5/824/2003, nr. tel. +40 000 000 000, contact. contact@naturalhysteria.ro, în calitate de Administrator al site-ului și Vânzător;

Subsemnatul/a _____NUME PRENUME_____, identificat/ă prin ____C.I.____, Seria ____XH____, nr. ___123456____, având ____C.N.P. 1234567890123____, cu domiciliul în ___LOCALITATE___, județul __JUDEȚ__, str. __STRADA__, nr. __NUMĂR__ în calitate de Cumpărător.

Înaintez prezenta cerere prin care vă informez cu privire la retragerea mea în termenul prevăzut de O.U.G. 34/2014 din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse, conform _____ID COMANDĂ_____

 

Produsele comandate sunt următoarele:

________SE VOR MENȚIONA TOATE PRODUSELE_______________

  ________CARE FAC PARTE DIN OBIECTUL _____________________

________ACORDULUI DE RETRAGERE ________________________

 

Cantitate:   ___NUMĂRUL PRODUSELOR COMANDATE (buc)___

Data plasării comenzii:  ___DATA EFECTUĂRII COMENZII PE SITE___

Data livrării produselor: ___DATA RECEPȚIONĂRII PRODUSELOR___

 

Data          Semnătură

___DATA DE ASTĂZI___   ____OLOGRAF____

 

 1. MODEL FORMULAR DE RETRAGERE (DISPONIBIL PENTRU PRINTARE):

 

CĂTRE

 HISTERIA WORLD S.R.L.

 

S.C. HISTERIA WORLD S.R.L., persoană juridică română denumită în continuare „Natural Hysteria”, cu sediul social în mun. Oradea, str. Târnavelor nr. 12, bl. AN6, ap. 32, jud. Bihor, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Bihor având număr de ordine în Registrul Comerțului J5/824/2003, cod unic de înregistrare fiscală RO15553211 din data de 00.00.2019, identificator unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J5/824/2003, nr. tel. +40 000 000 000, contact. contact@naturalhysteria.ro, în calitate de Administrator al site-ului și Vânzător

 

Subsemnatul/a ………………………………………………………….. identificat prin ……….. Seria ……….., nr. ……………………….., având C.N.P. ………………………………………………, cu domiciliul în ……………………., județul …………………….., str. ……………………………………………………, nr. …………….. în calitate de Cumpărător.

Înaintez prezenta cerere prin care vă informez cu privire la retragerea mea în termenul prevăzut de O.U.G. 34/2014 din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse, conform ID comandă nr. …………………………….

 

Produsele comandate sunt următoarele:

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

Cantitate:   ……………………….

Data plasării comenzii: …………………………..

Data livrării produselor: ………………………….

 

Data       Semnătura

…………………………

…………………………